Italija: Poziv u znak podrške Robertu Savianu, optuženom u suđenju za klevetu

Italian writer Roberto Saviano (R) addresses the media as he leaves on November 15, 2022 the City of Justice (Citta Giudiziaria) in Rome, following a hearing in a defamation lawsuit from Italy's current prime minister. - Italian journalist Roberto Saviano, known for his fight against the mafia, is facing a defamation lawsuit on November 15, 2022 from Giorgia Meloni, Italy's current prime minister, over a 2020 statement criticising her stance on migrants. (Photo by Filippo MONTEFORTE / AFP)
Italian writer Roberto Saviano (R) addresses the media as he leaves on November 15, 2022 the City of Justice (Citta Giudiziaria) in Rome, following a hearing in a defamation lawsuit from Italy's current prime minister. - Italian journalist Roberto Saviano, known for his fight against the mafia, is facing a defamation lawsuit on November 15, 2022 from Giorgia Meloni, Italy's current prime minister, over a 2020 statement criticising her stance on migrants. (Photo by Filippo MONTEFORTE / AFP)

Članovi Koalicije protiv SLAPP-a u Evropi (CASE), uz podršku koalicione italijanske grupe i Media Freedom Rapid Response (MFRR), izražavaju solidarnost sa Robertom Savianom koji je prisustvovao prvom ročištu u postupku za tešku klevetu koji je protiv njega pokrenula aktuelna premijerka Đorđa Meloni. Ozbiljno smo zabrinuti zbog krivičnog postupka koji je 2021. pokrenula aktuelna premijerka Đorđe Meloni, lider Frateli d’Italija. Prema važećim odredbama o kleveti, Roberto Saviano rizikuje zatvorsku kaznu zbog kritike Meloni.

 

Takve optužbe deluju kao geg na slobodu izražavanja, osnovno pravo sadržano u italijanskom ustavu i međunarodnom pravu. Nijedan novinar ili pisac ne bi trebalo da bude krivično gonjen zbog izražavanja iskrenog mišljenja o pitanjima od javnog interesa. Krivična tužba za klevetu nije prihvatljiv odgovor u demokratiji, tim pre kada je dolazi od visokog predstavnika institucije. Ova pretnja Savianu još jednom otkriva stepen zloupotrebe tužbi za klevetu ili SLAPP (strateške tužbe protiv učešća javnosti) u Italiji.

 

Tužbu za tešku klevetu pokrenula je aktuelna premijerka Meloni u novembru 2021. godine, kao odgovor na komentare Roberta Saviana tokom epizode ​​TV programa Piazza Pulita koja je emitovana 3. decembra 2020. Savianov komentar je formulisan kao odgovor na kontroverznu retoriku koju su poslednjih godina koristila dva politička lidera da opišu hitnu migracijsku situaciju na Mediteranu.

 

U novembru 2020. godine, brod nevladine organizacije Open Arms spasio je brojne raseljene osobe iz brodoloma, izazvanog urušavanjem gumenjaka u Sredozemnom moru. Odloženo spasavanje od strane italijanskih vlasti sprečilo je pravovremenu pomoć preživelima kojima je bila preko potrebna specijalistička medicinska nega, uključujući i šestomesečno dete koje je kasnije umrlo na Otvorenim rukama. Nakon što je Piazza Pulita izveštavao o istrazi o odloženom odgovoru vlasti,

 

Mogućnost da bi Roberto Saviano, u ulozi pisca i novinara, mogao dobiti zatvorsku kaznu zbog izražavanja svog mišljenja o politički osetljivom pitanju, kao što je tretman migranata u Italiji, još jednom skreće pažnju na ozbiljne neadekvatnosti italijanskih zakona. Pravo na slobodu izražavanja sadržano je u članu 21 italijanskog Ustava. Štaviše, međunarodno pravo i jurisprudencija Evropskog suda za ljudska prava (ECtHR) garantuju da se pravo na slobodu izražavanja proteže na izjave i ideje koje mogu „uvrediti, šokirati ili uznemiriti“ i da mišljenja imaju pravo na pojačanu zaštitu pod garancijom pravo na slobodu izražavanja. Nadalje, ESLJP je pojasnio da javne ličnosti, a posebno politički akteri, moraju tolerisati viši nivo kritike i nadzora s obzirom na njihov javni položaj u društvu, te da u takvim slučajevima krivično gonjenje ima zastrašujući efekat i krši pravo na slobodu izražavanje kako je zagarantovano članom 10 EKLJP.

 

Oni koji izražavaju svoje mišljenje o pitanjima od javnog interesa ne treba da se plaše niti da budu izloženi zastrašivanju, osudi ili zatvoru. Po ovoj poslednjoj tački, italijanski ustavni sud je jasno izneo svoj stav, pozivajući zakonodavce da pokrenu opštu reformu zakona o kleveti koja bi italijansko zakonodavstvo uskladila sa standardima evropskog i međunarodnog prava. Presudom od 9. juna 2020. i odlukom od 22. juna 2021. godine, Sud je, u skladu sa ranijim presudama ESLJP, proglasio neustavnim zatvorske kazne u slučajevima klevete u štampi. Međutim, zatvorske kazne ostaju na snazi za slučajeve „izuzetne težine“. U skladu sa takvim odredbama, Saviano se i dalje suočava sa zatvorskom kaznom jer je formalna optužba teška kleveta.

 

Po završetku prvog ročišta na Krivičnom sudu u Rimu 15. novembra 2022. odlučeno je da se suđenje dodeli novom sudiji i odloži za 12. decembar. Sadašnji ministar za infrastrukturu Mateo Salvini podneo je peticiju da postane građanski tužilac. Lider Lega takođe ima nerešenu tužbu za klevetu pokrenutu protiv Roberta Savijana 2018: njeno prvo ročište je zakazano za 1. februar 2023. Dalje, 28. januara 2023. još jedno suđenje za klevetu koje je pokrenuo Gennaro Sangiuliano, aktuelni ministar kulture, čeka Roberta Savijana.

 

Na kraju prvog ročišta u slučaju Meloni 15. novembra, Saviano je ponovio centralnu ulogu koju pisci imaju u demokratskom društvu: „Moje oruđe su reči. Pokušavam, rečju, da ubedim, da ubedim, aktiviram”. Izlazeći iz sudnice, on je tvrdio da: „Demokratija se ne zasniva samo na konsenzusu koji može da dovede do dobitka na izbornoj lutriji, već postoji ako se dozvoli neslaganje i kritika. Bez takvih prostorija nema demokratskog kiseonika”.

 

Mora se uzeti u obzir i opasna situacija u kojoj se našao Roberto Saviano. Život pod pratnjom, koji je već bio uzrok marginalizacije novinara, bio je neophodan samo zbog pretnji Savianu od strane organizovanog kriminala i ove pretnje ne bi trebalo da se pojačavaju daljim pretnjama visokih političara.

 

Pridružujući se neslaganju koje su izrazila italijanska i evropska novinarska udruženja, dole potpisane organizacije pozivaju premijerku Đorđu Meloni da odmah povuče optužbe protiv Roberta Savijana. Podržavamo preporuku koju su formulisale italijansko i evropsko civilno društvo i međunarodne organizacije novom parlamentu da reaguje protiv neprijatnih pritužbi i da brzo usvoji sveobuhvatnu reformu građanskih i krivičnih zakona o kleveti u Italiji. Na kraju, apelujemo na Italiju da iznese zakone za rešavanje problema upotrebe SLAPP-ova u skladu sa Preporukom EU protiv SLAPP-a od 27. aprila 2022. Od italijanske vlade se takođe apeluje da pruži punu podršku Direktivi protiv SLAPP-a, kako je predloženo od strane Evropska komisija.

 

Tagovi

Povezani tekstovi