Izabrano novo rukovodstvo NUNS-a

Izborna Skupština NUNS-a održana je  19. aprila 2008.


Skupština je počela rad u kvorumu koji su u drugom satu činili 189 članova.
Na izbornom listiću za Izvršni odbor greškom je kandidovana i Danica Vučenić.
Na listiću za Komisiju za prijem u NUNS greškom je dva puta napisano ime Avramović Slobodana.
Izborni materijal preuzelo je 168 članova.


Za predsednika jedini kandidat bila je Nadežda Gaće. Glasalo je 168, 18 listića nevažećih, izabrana je sa 150 glasova.


Za Izvršni odbor predloženo je 28 kandidata, biralo se 10. Glasalo je 168 kandidata, 7 listića je nevažećih.


1.Bajović Dragan, 13 glasova
2. Bajrović Amela, 74
3. Bisenić Dragan, 50
4. Biševac Safeta, 93
5. Brkić Miša, 116
6. Vlatković Senka, 96
7. Vučenić Danica
8. Vučković Branko, 70
9. Demeter Filipčev Kristina, 61
10. Živkov Ljubomir, 95
11. Irić Radoman, 66
12. Jovanović Jelka, 85
13. Jurakić Dragan, 27
14. Kalinić Mirjana, 60
15. Kovačević Nenad, 52
16. Kos Miroslav, 52
17. Laloš Vesela, 63
18. Mareš Vlada, 48
19. Militarević Nenad, 14
20. Pešić Branko, 37
21. Protić Ivan, 44
22. Radovanović Rade, 54
23. Radović Nastasja, 33
24. Rajović Ivan, 15
25. Tasić Jelena, 38
26. Čobović Zlatko, 14
27. Šegan Danijela, 56
28.Stefan Cvetković, 26
29.Dejan Kožul, 43


U izvršni odbor izabrani su:  Miomir Miša Brkić, Senka Vlatković, Ljubomir Živkov, Safeta Biševac, Jelka Jovanović, Amela Bajrović, Branko Vučković, Radoman Irić, Vesela Laloš i Kristina Demeter Filipčev


Za Nadzorni odbor predloženo je 9 kandidata, biralo se 5. Glasalo je 168 članova, 2 listića su nevažeća.


1. Anastasijević Dejan, 143 glasova
2. Vučinić Danica, 123
3. Lakićević Mijat, 114
4. Marović Jovanka, 61
5. Mutabdžija Muharem, 80
6. Panović Zoran, 94
7. Pešić Milenko, 41
8. Smiljković Mirko, 73
9. Stevanović Vojislav, 77


U Nadzorni odbor izabrani su: Dejana Anastasijević, Danica Vučenić, Mijat Lakićević, Zoran Panović i Muharem Mutabdžija.


Za Sud časti predloženo je 10 kandidata, birano je 5. Glasalo je 168, 7 listića nevažećih.


1. Vasić Miloš, 128 glasova
2. Velkovski Nataša, 43
3. Vukašinović Dragan, 62
4. Janjatović Petar, 99
5. Lazukić Boro, 38
6. Logar Gordana, 107
7. Sabo Imre, 86
8. Slezović Isko, 49
9. Tagirov Tanja, 83
10. Bojan Tončić, 80


U Sud časti izabrani su: Miloš Vasić, Gordana Logar, Petar Janjatović, Imre Sabo i Tanja Tagirov.


Za Komisiju za prijem u NUNS predloženo je 9 kandidata, birano 5. Glasalo je 168, 2 nevažeća.


1. Avramović Slobodan, 65 glasova
2. Boris Husović, 119
3. Simonović Vukan, 104
4. Sunajko Slavka, 47
5. Trajković Slobodan, 98
6. Femić Ratko, 93
7. Čolak Jasmina, 123
8. Vujošević Vera,78
9. Ranko Garović, 23


U Komisiju za prijem u NUNS izabrani su:  Jasmina Čolak, Boris Husović, Vukan Simonović, Slobodan Trajković i Ratko Femić.


U Beogradu, 19. aprila 2008.


Za Izbornu komisiju


1. Lidija Jovetić, predsednica
2. Ratko Femić, član
3. Vukan Simonović, član


Za Radno predsedništvo Skupštine


Jelka Jovanović, predsedavajuća

Tagovi

Povezani tekstovi