Izbor poverenika za pristup informacijama

Beograd – U okviru akcije „Bistro – mutno“ čiji je cilj podrška borbi protiv korupcije, glavni urednici najuticajnijih listova su, sa šireg spiska tekstova koji se bave korupcijom u štampanim medijima u proteklih sedam dana, izabrali kao pozitivan primer teks: Predložen poverenik za pristup informacijama, a kao negativan primer tekst: Nepotpune informacije o raspolaganju imovinom Vojske.


U obrazloženju pozitivnog primera – bistro – stoji da je odluka nadležnog odbora Narodne skupštine da predloži poverenika za slobodan pristup informacijama „prvi znak da se vrše radnje neophodne za sprovođenje ovog Zakona“. Dodaje se da „s druge strane nema vesti o određivanju ovlašćenih lica u organima vlasti niti naznaka o tome koliko će sredstava biti izdvojeno za primenu zakonskih normi“.U komentaru negativnog primera – mutno – navodi se da je „otvorenost procesa raspolaganja državnom imovinom, bilo da je reč o prodaji te imovine ili nabavkama koje se finansiraju iz budžeta, ključan preduslov za postizanje najvećeg javnog interesa i otklanjanje sumnji u postojanje korupcije“. „Pošto već ne postoji nezavisna i stručna kontrola javnih finansija (vrhovna institucija za reviziju), nužno je da se obezbedi učešće šire javnosti u procesu ocene celishodnosti raspolaganja javnom imovinom. To je međutim, u konkretnom slučaju nemoguće učiniti, jer postoje kontradiktorne informacije čak i o samom raspolaganju (da li su obaveze već stupile na snagu ili postoji samo predugovor). Da bi se ova situacija razrešila nužno je da organi SCG koji su učestvovlali u donošenju odluka do sada, iznesu sve relevantne podatke (npr. o proceni vrednosti imovine, procesu odlučivanja, odabiru poslovnog partnera), a da organi Republike Srbije razmotre sva raspoloživa zakonska sredstva za zaštitu javnog interesa“, navodi se u saopštenju Transparensi Srbija. U. R.


 

Tagovi

Povezani tekstovi