Izmena zakonodavstva obezbediće veću sigurnost novinara u radu

Izvršni odbor NUNS-a ranije je odbacio inicijativu da se novinarima obezbedi položaj službenih lica, pa je ministar Čiplić predložio, a IO NUNS-a prihvatio uvodjenje novog krivičnog dela u zakonodavstvo za koje bi bile zaprećene veće kazne i čiji bi se počinioci gonili po službenoj dužnosti.


 Takođe, ministar Čiplić je podržao raniju inicijativu NUNS-a i Ministarstva kulture koje je resorno zaduženo za medije da se pri sudovima specijalizuju sudije za sudjenje u medijskoj oblasti.


 U razgovoru ministra Čiplića i državnog sekretara za ljudska i manjinska prava Marka Karadžića sa članovima IO NUNS-a dogovorena je saradnja na edukaciji novinara i posebno na senzibilizaciji za teme iz ljudskih i manjinskih prava.


 Razgovoru predstavnika Ministarstva za ljudska i manjinska prava i Izvršnog odbora NUNS-a prisustvovao je pomoćnik ministra za kulturu Dragan Janjić, resorno zadužen za medije. Inicijativama se u potpunosti priključilo i Nezavisno društvo novinara Vojvodine.


 U Beogradu, 27. avgusta 2008.


Za NUNS predsednica Nadežda Gaće

Tagovi

Povezani tekstovi