Konkurs za medijski sadržaj – Grad Jagodina

Jagodina

Raspisuje se javni konkurs radi sufinansiranja proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja, koji doprinose istinitom, nepristrasnom, pravovremenom i potpunom informisanju svih građana na teritoriji grada Jagodine; zaštiti i razvoju ljudskih prava i demokratije, unapređivanju pravne i socijalne države; slobodnom razvoju ličnosti i zaštiti dece i mladih; razvoju kulturnog i umetničkog stvaralaštva; razvoju obrazovanja, uključujući i medijsku pismenost kao deo obrazovnog sistema; unapređivanju medijskog i novinarskog profesionalizma i ostalih medijskih sadržaja koji doprinose zadovoljavanju potreba za informacijama i sadržajima iz svih oblasti života, bez diskriminacije.

 

Ukupan iznos sredstava namenjen za sufinansiranje projekata radi ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja je opredeljen Odlukom o budžetu grada Jagodine za 2023. godinu i iznosi 5.600.000,00 dinara.

 

Najmanji iznos sredstava koja se odobravaju po projektu je 50.000,00 dinara, a najveći iznos sredstava koja se odobravaju po projektu je 2.000.000,00 dinara.

 

Konkurs je raspisan 18.1.2023. godine i traje 15 dana.

 

Javni konkurs za medije

Prijavni obrazac

Tagovi

Povezani tekstovi