Konkurs za medijski sadržaj – Prokuplje u 2023. godini

Grad Prokuplje

Predmet Javnog poziva je izbor projekata iz oblasti javnog informisanja na teritoriji grada Prokuplja koji će biti sufinansirani sredstvima iz budžeta Grada Prokuplje za 2023. godinu u ukupnom iznosu od  6.000.000,00 dinara. 

 

Javni poziv se raspisuje radi sufinansiranja proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja koji doprinose istinitom, nepristrasnom, pravovremenom i potpunom informisanju svih građana Prokuplja; podizanju kvaliteta informisanja osoba sa invaliditetom i pripadnika drugih manjinskih grupa; zaštiti i razvoju ljudskih prava i demokratije;  unapređivanju pravne i socijalne države; slobodnom razvoju ličnosti i zaštiti dece i razvoju kulturnog i umetničkog stvaralaštva; razvoju obrazovanja, uključujući i medijsku pismenost kao deo obrazovnog sistema; razvoju nauke, sporta i fizičke kulture; zaštiti životne sredine i zdravlja ljudi; unapređivanju medijskog i novinarskog profesionalizma i ostalih medijskih sadržaja koji doprinose zadovoljavanju potreba građana Prokuplja za informacijama i sadržajima iz svih oblasti života, bez diskriminacije. 

 

Najveći iznos koji se odobrava po projektu je 4.800.000,00 dinara dok je najmanji iznos koji se može dodeliti po projektu 100.000,00 dinara.

 

Konkurs je raspisan 18.1.2023. godine i traje 8 dana.

 

Rešenje o raspisivanju Javnog poziva;

Javni poziv;

Obrazac 1- Prijava za projektno sufinansiranje iz oblasti javnog informisanja

Obrazac 1a – Budžet projekta

Tagovi

Povezani tekstovi