Jedan aršin za Divca drugi za Vukotića

Vrhovni sud saopštio je da je uvažio tužbe koje je preduzeće Divac co, podnelo protiv rešenja Ministarstva privrede. Da podsetimo, Ministarstvo privrede nije dozvolilo Agenciji za privredne registre da firmu Divac co, koja okuplja male akcionare Novosti upiše u registar vlasničke strukture Kompanije Novosti. Vrhovni sud je utvrdio da Agencija za privredne registre, prema odredbama Zakona o registraciji privrednih subjekata, nije mogla da prekine postupak registracije firme Divac co, sve dok se ne donese odluka u postupku revizije procene vrednosti i vlasničke strukture Kompanije Novosti. Vlada Srbije je odluku o reviziji i novoj proceni vrednosti kompanije donela 16. februara, ali je nije sprovela. Registraciju firme Divac co obavio je Vlade Divac u svojstvu vlasnika, ali mu je nakon toga onemogućeno da je, unosom akcija Novosti kao udela dokapitalizuje. To, međutim, nije zabranjeno i grupi akcionara Kompanije Novosti koji su, zajedno sa glavnim i odgovornim urednikom i direktorom Manojlom Vukotićem, osnovali firmu Novosti Konzorcijum d.o.o.
Pravni stručnjaci podsećaju da je prema Zakonu o upravnim sporovima, Ministarstvo privrede u obavezi da postupi u skladu sa primedbama Vrhovnog suda Srbije i da, prilikom odlučivanja, ima u vidu datume podnošenja registracionih prijava i zakonski rok za odlučivanje (predmet je inače mirovao 53 dana). Na presudu Vrhovnog suda ne postoji mogućnost žalbe.
– Vrhovni sud, odnosno upravno odeljenje Vrhovnog suda Srbije, poništio je rešenje Ministarstva privrede kojim se ne dozvoljava upis firme Vlade Divca u registar privrednih subjekata. Sledeći korak je vraćanje predmeta prvostepenom organu, odnosno Agenciji za privredne registre na ponovno odlučivanje. Prema važećim propisima, Ministarstvo privrede može da stavi van snage pomenuto rešenje Agencije za privredne registre, odnosno da ga poništi i ponovo razmotri slučaj. U tom, ponovljenom postupku, Ministarstvo privrede može da donese identično rešenje (kojim ponovo ne dozvoljava upis firme Divac co u privredni registar), bez obzira na stav Vrhovnog suda, izjavio je za Danas sagovornik koji je želeo da ostane anoniman. On je podsetio na slučaj Astra banke kojoj je Narodna banka Srbije više puta oduzimala dozvolu za rad, a Vrhovni sud Srbije vraćao.
Imajući to u vidu, postupak za upis firme Divac co započet početkom godine, može da traje nekoliko godina. Nadležni organi donose rešenja, stranke ostvaruju svoje pravo na žalbu, zatim se čeka odluka, pa se nezadovoljna stranka žali… U zemljama sa uređenim pravnim sistemom odluka Vrhovnog suda bi se poštovala (bez pogovora), a kod nas je sve moguće. Agencija za privredne registre, kao organ Ministarstva ima pravo da ponovo donese isto rešenje, Divac, kao stranka koja smatra da je oštećena mogao bi ponovo da se žali i tako u nedogled, kaže naš sagovornik.
U Agenciji za privredne registre presudu Vrhovnog suda Srbije još nisu dobili. Tek kada presudu dobijemo, moći ćemo da kažemo nešto više o narednim potezima, rečeno nam je u agenciji.


M. Janjić


Tagovi

Povezani tekstovi