Kazne za monopol milion dinara

Pomoćnik ministra kulture za medije Dragan Janjić istakao je na okruglom stolu da pluralizam medija nije moguć ako nije regulisana sfera vlasništva nad medijima i dodao da nije dobro ni da država, ali ni bilo ko drugi ima monopol nad javnim glasilima.
On je ocenio da bi javna rasprava o tom zakonu trebalo da bude završena na jesen i da bi predlog zakona mogao da se nađe u proceduri do kraja godine.


Prevelika koncentracija vlasništva može imati uticaj na javno mnjenje, što ne doprinosi demokratizaciji i medijskom plurazlimu, istakao je Veljanovski i dodao da su pri pisanju radne verzije zakona bili manje restriktivni od zemalja u regionu jer je dozvoljeno da emiter može biti vlasnik radija i televizije sa nacionalnom pokrivenošću, što nije slučaj u drugim zemljama.
Član radne grupe Snežana Pečenčić istakla je da nadzor nad sprovođenjem zakona vrši Ministarstvo kulture, u čijoj nadležnosti je informisanje, i dodala da će njihove službe utvrđivati da li postoji nedozvoljena medijska koncentracija i obaveštavaju emitera o tome i on ima šest meseci da stanje dovede u okvir zakona, a ukoliko to ne uradi, protiv njega se pokreće prekršajni postupak koji podrazumeva visoke novčane kazne.


Pečenčićeva je naglasila da će štampani mediji plaćati novčane kazne i to od 300.000 do milion dinara, a da će u slučaju elektronskih medija reagovati Republička radiodifuzna agencija (RRA) koja emiteru može da oduzme dozvolu za rad ukoliko ne postupi po zakonu.


Prema rečima člana radne grupe Nemanje Nenadića, radnom verzijom zakona predviđeno je osnivanje registra javnih glasila koji će voditi Ministarstvo kulture u saradnji sa RRA, on će biti javan i sadržaj bi trebalo da bude dostupan svima na internetu.
Nenadić je istakao da će registar sadržati podatke o javnom glasilu, osnivaču, licu koje učestvuje u vlasništvu osnivača, kao i podatke o drugim licima sposobnim da vrše uticaj.


 


 

Tagovi

Povezani tekstovi