Kitanović: Poverenik Šabić gomila administraciju

Beograd-Poslanik SDPO Tomislav Kitanović juče je demonstrativno napustio sednicu Administrativnog odbora Skupštine Srbije u trenutku kada je trebalo odlučivati o pravilniku o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u službi poverenika za informacije od javnog značaja. Time je Odbor ostavio bez kvoruma, a poverenika, drugi put zaredom, neusklađenog pravilnika s novim Zakonom o državnim službenicima. Tako Odbor ni juče, posle drugog pokušaja, nije uspeo da okonča sednicu koju je započeo 12. septembra.


Kitanović je potom novinarima objasnio da nije hteo da učestvuje u glasanju jer je „generalno protiv povećanja administracije u nedogled, a ovde je predviđeno da u službi poverenika radi više od 20 ljudi“. Kitanović je dodao da ga zanima da li je to zbog toga da bi se prebacivao višak ljudi iz skupština, ili, što je još verovatnije, da je u pitanju namirivanje nekih stranačkih interesa. U svakom slučaju on će, kako je rekao novinarima, dodatno da se konsultuje s kolegama i da utvrdi da li je to baš tako, ili možda nije u pravu.
Skupštinski izveštači su telefonom zvali poverenika za informacije od javnog značaja Rodoljuba Šabića koji im je objasnio da je pravilnik za koji se zahteva saglasnost potpuno isti kao i važeći i da je reč samo o terminološkim izmenama zbog usklađivanja sa Zakonom o državnim službenicima. Prema Šabićevim navodima prvim pravilnikom koji je Skupština usvojila predviđeno je da u službi poverenika radi 21 osoba, ali da ih je sada samo šest koji su tokom prošle godine radili sa oko 400 žalbi građana i očekuje da će do kraja ove godine pristići više od 2.000 žalbi. Pravilnikom na koji je Administrativni odbor trebalo da da saglasnost razvrstavaju se radna mesta na osnovu Zakona o državnim službenicima, koji je stupio na snagu 2. jula, na državne službenike na položaju, na ostale službenike i nameštenike. Istim aktom koji je služba poverenika dostavila parlamentu još u maju određuju se uslovi za popunjavanje radnih mesta i zvanja, odnosno vrsta radnih mesta, uz uvažavanje posebnog položaja.
Pre toga je Administrativni odbor jednoglasno usvojio odluku o obrazovanju i načinu rada konkursne komisije za sprovođenje internog javnog konkursa za popunjavanje radnih mesta u službi republičkog parlamenta.


M. T.

Tagovi

Povezani tekstovi