Ko kažnjava novinare

Lupis je za „Glas Amerike“ rekao da su pomenute zemlje retke evropske zemlje u kojima novinar zbog klevete može završiti u zatvoru. „Poslednjih decenija počeo je proces dekriminalizacije klevete. Neke zemlje, kao što Francuska, i dalje imaju krivično delo klevete u medijima, ali te odredbe se ne koriste“, kaže on.

„U Jugoistočnoj Evropi, u nekoliko država, postoje odredbe o krivičnom delu klevete, ali ih sudovi retko primenjuju. Prema našim podacima, u prošloj godini su samo Hrvatska i Srbija imale po dva takva slučaja“, rekao je Lupis.

Lupis smatra da slučajeve klevete ili uvrede u medijima treba rešavati u parničnom, građanskom postupku, a ne u krivičnom. „Novinari i mediji treba da poštuju etičke standarde novinarstva, odredbe koje sankcionišu klevetu trebalo bi da budu deo građanskog postupka, ali i tada njihova primena ne bi smela da bude politizovana“, rekao je on i dodao kako smatra da bi najprimernija kazna za klevetu bila novčana kazna srazmerna pričinjenoj šteti.

Tagovi

Povezani tekstovi