Kompanija Novosti AD ima pravo učešća na konkursu

Ujedno u saopštenju NUNS-a posebno se naglašava da je tema projekta “’Osam vekova Srpske pravoslavne crkve’ pre istoriografsko-kulturni, nego medijski projekat, uz to preambiciozan za ‘izveštavanje’ tabloidnih novina”, što je kao konstatacija frapantno nepoznavanje osnovnih medijskih pojmova.

Napominjemo da se Ministarstvo kulture i informisanja u potpunosti pridržava Zakona o javnom informisanju i medijima tokom procesa sprovođenja Konkursa za sufinansiranje projekata iz oblasti javnog informisanja.

Član 21. Zakona o javnom informisanju i medijima glasi: “Pravo učešća na konkursu ima: izdavač medija koji je upisan u registar medija; pravno lice, odnosno preduzetnik koji se bavi proizvodnjom medijskih sadržaja i koji priloži dokaz da će sufinansiran medijski sadržaj biti realizovan putem medija. Pravo učešća na konkursu iz člana 18. stav 1. tačka 2) ovog zakona ima svako pravno lice, odnosno preduzetnik, izuzev lica predviđenih članom 44. stav 1. ovog zakona. Pravo učešća na konkursu nemaju izdavači koji se finansiraju iz javnih prihoda”.

Iz pomenutog člana jasno je da pravo učešća na konkursima Ministarstva nemaju mediji koji se finansiraju iz javnih prihoda i ukazujemo da se Novinsko-izdavačko društvo kompanija Novosti AD ne finansira iz javnih prihoda što znači da su imali pravo učešća na Konkursu Ministarstva. Svaki drugi stav ili odluka bi bila gruba diskriminacija navedenog medija.

Najzad, osim što NUNS sebi dozvoljava da po svom nahođenju tumači pomenuti član Zakona o javnom informisanju i medijima i pritom sasvim proizvoljno tumači šta jeste, a šta nije informacija ili tema od javnog značaja za građane Republike Srbije, ovo Udružnje se uopšte ne bavi pitanjem, a trebalo bi, kvaliteta samog projekta Večernjih Novosti, kao ni legitimnošću petočlane konkursne komisije Ministarstva kulture i informisanja, koja je jednoglasno donela odluku o sufinansiranju projekta ”Osam vekova Srpske pravoslavne crkve”, o čijoj važnosti, verujemo, ne bi trošili reči.

Piše: Aleksandar Gajović

Tagovi

Povezani tekstovi