Kompanija „Novosti“ nije više u blokadi

Podsetimo, Privredni sud u Beogradu je u januaru 2018. godine doneo Rešenje o usvajanju UPPR-a Kompanije „Novosti“ kojim se obustavlja stečaj ove medijske kuće, o čemu je UNS pisao.

Prema UNS-ovim saznanjima, ukupni dugovi Kompanije „Novosti“ prema 263 poverioca sa kamatama iznose oko 1,5 milijardi dinara. Najveći dug je prema štampariji „Borba“, koja je u većinskom vlasništvu države, a iznosi oko milijardu dinara.

Najvećim poveriocima dug će biti namiren u 120 mesečnih rata, sa početkom otplate odloženim za dve godine, bez kamate i valutne klauzule.

Rešenjem UPPR-a predviđen je i otpis kamata i mogućnost da najveći poverioci potraživanja pretvore u kapital „Novosti“.

Inače, račun Kompanije „Novosti“ blokiran je 12. jula prošle godine, zbog „duga iz 2009. godine, kada nisu podmirene obaveze prema državi, doprinosi za poreze i zarade u visini 103 miliona i 25 miliona za neplaćeni PDV“.  

„Sa kamatama to je 284 miliona dinara“, navele su tada „Novosti“. Ovaj dug je petina ukupnog duga, koji Kompanija „Novosti“ ima prema poveriocima.

Inače, štamparija „Borba“ iako godinama najveći poverilac Kompanije „Novosti“ do pokretanja UPPR-a, nije blokirala račun ove kompanije.

Tagovi

Povezani tekstovi