Konferencija “Medijske slobode i autorska prava”

Konferencija o medijskim slobodama i autorskim pravima ima za cilj da nas upozna sa novom Direktivom o autorskim pravima na jedinstvenom digitalnom tržištu i potencijalnim benefitima, odnosno negativnim posledicama primene iste po novinare i medije, i da razmotri mogućnosti njene primene u domaćem pravnom sistemu. Pored toga, na konferenciji će biti predstavljena „Hronika napada i pritisaka na novinare u 2018. godini“.

Nova Direktiva koja je usvojena u septembru 2018. godine od strane Evropskog parlamenta trebalo bi da počne da se primenjuje u januaru 2019. Usvajanje ovog dokumenta izazvalo je vrlo burnu raspravu i podelilo je stručnu javnost. Dok jedni Direktivu vide kao konačno ostvarivanje prava mnogobrojnih autora iz različitih oblasti čije je autorstvo narušeno napretkom tehnologije i dostupnošću istog na internetu, drugi je vide kao potencijalno opasno sužavanje prostora za izražavanje i informisanje. Da li će Direktiva imati pozitivan ili negativan efekat na socio ekonomski položaj novinara i drugih medijskih profesionalaca razgovaraćemo sa sledećim sagovornicima:

 

  • ·         Mogens Bicher Bjerregord, predsednik Evropske federacije novinara
  • ·         Vladimir Marić, direktor Zavoda za intelektualnu svojinu
  • ·         Dimitar Dimitrov, Wikimedia Germany
  • ·         Dragan Milić, advokat – moderator

 

Učesnici konferencije će se upoznati sa stanjem slobode medija i bezbednosti novinara u protekloj godini te imati priliku da polemišu sa domaćim i stranim ekspertima o ključnim problemima koji opterećuju medijski prostor Srbije. Misija sastavljena od predstavnika Evrospke federacije  novinara (EFJ), Medijske organizacije za jugoistočnu Evropu (SEEMO) i Međunarodnog instituta za štampu (IPI) posetila je Srbiju u januaru prošle godine i dostavila preporuke koje su imale za cilj da stvore povoljne uslove za upražnjavanje slobode govora i informisanja. Da li je Srbija uspela da neke od preporuka implementira svoju ocenu će dati:

 

  • ·         Mogens Bicher Bjerregord, predsednik Evropske federacije novinara
  • ·         Marija Vukasović, istraživačica i pravnica u Nezavisnom udruženju novinara Srbije
  • ·         Branko Stamenković, zamenik Republičkog javnog tužioca
  • ·         Biljana Popović Ivković, državna sekretarka u Ministarstvu unutrašnjih poslova
  • ·         Veran Matić, predsednik Komisije za istraživanje ubistava novinara – moderator

 

<!—->

Tagovi

Povezani tekstovi