Konkurs grada Kragujevca za finansiranje/sufinansiranje projekata udruženja/organizacija

Grad Kragujevac

Raspisuje se Javni konkurs za finansiranje/sufinansiranje projekata  udruženja/organizacija sredstvima iz budžeta grada Kragujevca u 2023. godini. Sredstva za realizaciju projekata udruženja/organizacija od javnog interesa za grad Kragujevac u iznosu od 1.000.000,00 dinara, planirana su Odlukom o budžetu grada Kragujevca za 2023. godinu (“Službeni list grada Kragujevca” broj 36/22). Pravo podnošenja prijave, kao i pravo na dobijanje i korišćenje sredstava po ovom Konkursu imaju udruženja/organizacije, koja: 

 

-imaju sedište na teritoriji Republike Srbije, 

-planiraju realizaciju projekata na teritoriji grada Kragujevca u 2023. godini, 

-blagovremeno podnesu prijavu na Konkurs. 

 

Predlozi projekata udruženja/organizacija od javnog interesa za grad Kragujevac moraju se odnositi na sledeće prioritetne oblasti:

 

– Zaštita i unapređenje ljudskih i manjinskih prava, 

– Promocija grada Kragujevca, 

– Rodna ravnopravnost i afirmacija prava žena, 

– Unapređenje obrazovanja i naučno-istraživačkog rada, 

– Veća uključenost marginalizovanih grupa u lokalnu zajednicu, 

– Afirmisanje demokratizacije lokalne samouprave, 

– Zaštita i očuvanje prirodne baštine, 

– Razvoj i negovanje međudržavne saradnje, 

 – Podsticaj narodnog stvaralaštva, 

 – Zaštita i pomoć žrtvama nasilja u porodici, 

 – Zaštita i pomoć žrtvama mobinga, 

 – Prevencija svih oblika nasilja i diskriminacije, kao i afirmacija građanskog aktivizma, 

 – Podsticaj nataliteta, 

 – Podsticaj razvoja elektronskih komunikacija i informacionog društva, 

 – Podsticaj i unapređenje studentskih aktivnosti 

– Jačanje mera populacione politike – sprovođenje programa za očuvanje reproduktivnog zdravlja, 

prevenciju polno prenosivih bolesti i bolesti zavisnosti, 

 -Podrška razvoju dece u ranom detinjstvu kroz razvijanje programa podsticajnog roditeljstva, 

 -Obeležavanje značajnih jubileja i datuma udruženja od značaja za grad Kragujevac.

 

Konkurs je raspisan 20.1.2023. godine i traje do 06.2.2023. 

 

Tekst konkursa ovde

Obrasci za javni konkurs za finansiranje projekata udruženja ovde

Tagovi

Povezani tekstovi