Konkurs Grada Niša za medijske sadržaje

Grad Niš

Konkurs za sufinansiranje projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja na teritoriji Grada Niša u 2023. godini, raspisuje se za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja.

 

Sredstva se odobravaju za realizaciju projekata uvođenja, poboljšanja ili proširenja programskih sadržaja u novinama i elektronskim medijima koji se distribuiraju ili emituju na teritoriji Grada Niša, a od posebnog su značaja za javno informisanje građana, uključujući i internet stranice upisane u registar medija, a sa osnovnim ciljem da mediji budu: sredstvo javnog informisanja, zaštitnik javnog interesa i kulturnog nasleđa, platforma informalnog i neformalnog obrazovanja, inicijator masovne komunikacije, a uz afirmaciju pluralističkog pristupa, vladavinu prava i aktivnu participaciju građana u procesu ostvarivanja prioriteta, definisanih strateškim dokumentima i potrebama građana.

 

Visina sredstava predviđenih za projekte proizvodnje medijskih sadržaja utvrđena je u ukupnom iznosu od 85.000.000 dinara.

 

Sredstva su u budžetu Grada Niša za 2023. godinu raspoređena u okviru Razdela 8, Glava 8.01, Uprava za društvene delatnosti, Program 13 – razvoj kulture i informisanja, Programska aktivnost 1201-0004 Ostvarivanje unapređenje javnog interesa u oblasti javnog informisanja, funkcija 830 – usluge emitovanja i štampanja, pozicije 149, ekonomska klasifikacija 423- Usluge po ugovoru u iznosu od 81.000.000 dinara; pozicije 150, ekonomska klasifikacija 481 – Dotacije nevladinim organizacijama u iznosu od 4.000.000 dinara. 

 

Najveći iznos sredstava koji se odobrava po projektu je 20.000.000 dinara, a najmanji iznos koji se odobrava je 100.000 dinara. 

 

Konkurs je raspisan 15.2. i traje 15 dana.

 

Sva potrebna dokumenta za prijavu na sajtu Grada Niša ovde.

Tagovi

Povezani tekstovi