Konkurs Grada Vršca za medijske sadržaje

Grad Vršac

Javni konkurs se raspisuje za projekte iz oblasti javnog informisanja koji se realizuju u 2023. godini, za koje su obezbeđena sredstva Odlukom o budžetu Grada Vršca za 2023. godinu („Službeni list Grada Vršca“, broj 14/22), u iznosu od 22.000.000,00 dinara, i to za: 

 

– projekte proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja, koji doprinose istinitom, nepristrasnom, pravovremenom i potpunom informisanju građana Vršca, zaštiti i razvoju ljudskih prava i demokratije, slobodnom razvoju ličnosti i zaštiti dece i mladih, razvoju kulturnog i umetničkog stvaralaštva, razvoju obrazovanja, uključujući i medijsku pismenost, razvoju nauke, sporta i fizičke kulture, zaštiti životne sredine i zdravlja ljudi, unapređivanju medijskog i novinarskog profesionalizma i ostalih medijskih sadržaja koji doprinose zadovoljavanju potreba građana Vršca za informacijama i sadržajima iz svih oblasti života, bez diskriminacije; 

– projekte namenjene nacionalnim manjinama i etničkim zajednicama na teritoriji Grada Vršca u cilju informisanja na sopstvenom jeziku i negovanja sopstvene kulture i identiteta, i koji podstiču stvaralaštvo u svim oblastima javnog života pripadnika nacionalnih manjina; 

– projekte namenjene zaštiti interesa osoba sa invaliditetom radi nesmetanog korišćenja prava ovih lica u javnom informisanju, a posebno slobode mišljenja i izražavanja i omogućavanja nesmetanog primanja informacija namenjenih javnosti u primerenom obliku i primenom odgovarajuće tehnologije i 

– projekte organizovanja i učešća na stručnim, naučnim i prigodnim skupovima, kao i unapređivanja profesionalnih i etičkih standarda u oblasti javnog informisanja. 

 

Najmanji iznos sredstava koji se može odobriti po projektu iznosi 50.000,00 dinara, a najveći iznos sredstava po projektu je 10.000.000,00 dinara. 

 

Konkurs je raspisan 20.2. i traje 20 dana.

 

Sva potrebna dokumenta za prijavu na sajtu Grada Vršca ovde.

Tagovi

Povezani tekstovi