Konkurs Opštine Ražanj za medijske sadržaje

Opština Ražanj

Konkurs za sufinansiranje projekata radi ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja u 2023. godini se raspisuje za projekte:

 

1) proizvodnje medijskih sadržaja Opština Ražanj će na osnovu ovog javnog poziva sufinansirati projekte proizvodnje medijskih sadržaja radi ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja koji se odnose na javno informisanje od lokalnog značaja u skladu sa Zakonom o lokalnoj samoupravi („Službeni Glasnik RS“ broj 129/07, 83/2014, 101/16, 47/2018 i 111/2021 – dr.zakon). Konkurs se raspisuje za sprovođenje projekata koji se moraju realizovati do kraja kalendarske 2023. godine.

 

Ukupan iznos sredstava od 300.000,00 dinara namenjen za sufinansiranje projekata radi ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja obezbeđen je Odlukom o budžetu Opštine Ražanj za 2023.godinu i to razdeo 3 opštinska uprava, program 15 opšte javne usluge uprave, programska aktivnost 0602-0001 funkcionisanje lokalne samouprave i gradskih opština, funkcija 130 opšte usluge, ekonomska klasifikacija 423 usluge po ugovoru.

 

Najmanji iznos sredstava koja se odobravaju po projektu je 30.000,00 dinara, a najveći iznos sredstava koja se odobravaju po projektu je 270.000,00 dinara.

 

Konkurs je raspisan 6.2. i traje do 21.2.

 

Sva potrebna dokumenta za prijavu na sajtu Opštine Ražanj ovde.

Tagovi

Povezani tekstovi