Poziv za prijavljivanje za mesto istraživača na projektu "Public Funding in Media Sector- Improvements through Transparency’’

Konkurs: Prijava za mesto istraživača ili istraživačice na projektu

Foto: Pixabay
Foto: Pixabay

Zainteresovani treba da dostave svoj CV do petka 18. juna 2021. godine. Na mejl adresu nuns@nuns.rs . U utorak 22. juna 2021. godine biće održana Zoom radionica za 10 izabranih kandidata od strane eksperata na projektu. Nakon toga će biti izabrana tri lica na poziciju istraživača. Njihov angažman će trajati mesec dana uz finansijsku nadoknadu.

Projekat „Public Funding in Media Sector- Improvements through Transparency“ se bavi prikupljanjem, podataka, analizom i izradom zaključaka u vezi sa sufinansiranjem proiyvodnje medijskih sadržaja javnog. Zadatak istraživača biće prikupljanje i obrada podataka u vezi sa:

 

1. nivoom ostvarivanja lokalnog interesa od suštinskog značaja za užu zajednicu u kojoj se projekti proizodnje medijskih sadražaja odvijaju;

 

2. ishodom i rezultatima uloženih pravnih lekova u vezi sa konkursima za sufinansiranje proiozvodnje medijskih sadržaja u javnom interesu (upravne tužbe ili prijave nadležnim inspekcijama) i njihovom uticaju na konačne ishode konkursa;

 

3. utvrđivanjem podataka o iznosima predviđenih i utrošenih sredstva iz budžeta za konkursno sufinansiranje medijskih sadržaja u javnom interesa;

 

4. informacijama i transparentnosti zaključenih ugovora lokalnih samouprava o produkcij i proizvodnji medijskih sadržaja, programa koji je izvorno proizveo pružalac medijske usluge ili drugo lice po nalogu i za račun pružaoca medijske usluge.

 

Prikupljanje podataka i analiza predviđa se za period od 2017-2021. godine.

 

Prikupljeni podaci, njihova obrada i zaključci upotrebiće se za izradu uporedne analize stanja u oblasti sufinansiranja proizvodnje medijskih sadražja, pripremu preporuka za napredak projektnog sufinansiranja sa posebnom pažnjom na javnost procedura i učešće svih relevantnih stejkholdera. Istraživači će podatke prikupljati pretragom veb stranica institucija, putem zahteva za slobodan pristup
informacijama od javnog značaja i kroz intervjue sa zaposlenima i medijskim stručnjacima.

 

Od neophodnih uslova za prijavljivanje, istraživači moraju da ispune sledeće:

– Da imaju završen fakultet društvenih nauka (IV stepen);

– Da imaju određeno volontersko ili radno iskustvo na poslovima ili projektima na kojima su učestvovali u prikupljanju podataka;

– Da su učestvovali ili bili angažovani na poslovima u vezi sa medijima ili medijskim pitanjima.

 

Zainteresovani treba da dostave svoj CV do petka 18. juna 2021. godine. Na mejl adresu nuns@nuns.rs .

 

U utorak 22. juna 2021. godine biće održana Zoom radionica za 10 izabranih kandidata od strane eksperata na projektu. Nakon toga će biti izabrana tri lica na poziciju istraživača. Njihov angažman će trajati mesec dana uz finansijsku nadoknadu.

 

Za sve dodatne informacije javiti se na telefon 066 8822008 ili mejlom marija.babic@nuns.rs .

Tagovi

Povezani tekstovi