Konkurs za dostojno izveštavanje o siromaštvu i socijalnoj isključenosti – “REFLEKSIJA”

refleksija-konkurs

Evropska mreža protiv siromaštva – Srbija raspisuje šesti Konkurs za Nacionalnu nagradu za dostojno izveštavanje o siromaštvu i socijalnoj isključenosti “REFLEKSIJA”.

 

Prema podacima Asocijalcije slobodnih i nezavisnih sindikata u Srbiji na pragu rizika od siromaštva živi oko 2,5 milona građana, a najteže je mladima do 24 godine, starijima od 65 godina i porodicama sa decom, posebno sa onima sa troje i više dece, gde u siromaštvu živi njih 40% građana. Podaci UNICEF-a i Saveza ekonomista Srbije govore nam da je oko 28.000 dece u Srbiji palo ispod granice apsolutnog siromaštva tokom prethodno godine. Ukoliko govorimo o siromaštvu, neizbežno se nameće i tema socijalne isključenosti. Praćenje siromaštva i socijalne isključenosti pokazuje da su pojedine društvene grupe pod posebno visokim rizicima od siromaštva i socijalne isključenosti, i tu možemo da govorimo o riziku po decu i mlade, starije stаnovništvo, seosko stanovništvo, osobe sa invaliditetom, žene, Romi i mnogi drugi.

 

Da li i na koji način govorimo o ovim temam? Da li je temа siromaštva prisutna u medijima i na koji način se o njoj izveštava samo su neka od pitanja koja postavljamo kroz konkurs “REFLEKSIJA”.

 

Nagrada za dostojno izveštavanje dodeljuje se za novinarske radove i medijske fotografije koji se bave temom siromaštva i socijalne isključenosti u Srbiji, a koji su objavljeni u štampanim, elektronskim ili onlajn medijima od nacionalnog, regionalnog i lokalnog značaja.
Nacionalna Nagrada za dostojno izveštavanje se šesti put dodeljuje u Srbiji i predstavlja netipičnu nagradu, s obzirom da je žiri koji će ocenjivati novinarske radove sastavljen isključivo od osoba sa iskustvom siromaštva i socijalne isključenosti (nezaposleni mladi, osobe sa invaliditetom, pripadnici nacionalnih manjina, korisnici socijalnih usluga i dr.).

 

Cilj ustanovljenja Nagrada za dostojno izveštavanje je promocija dostojnog i ne-senzacionalističkog izveštavanja o siromaštvu, koje prikazuje različite aspekte i oblike siromaštva, sa poštovanjem predstavlja osobe koje žive u siromaštvu i bavi se dubljim posmatranjem fenomena siromaštva i njegovim uzorcima.

 

Nacionalnom nagradom za dostojno izveštavanje EAPN Srbija želi da utiče na unapređenje kvaliteta medijskog praćenja fenomena siromaštva i socijalne isključenosti u Srbiji, podizanje svesti opšte javnosti o životu osoba sa iskustvom siromaštva, kao i da nagradi i dodatno motiviše novinare i medijske fotografe koji kroz svoje radove na dostojan način izveštavaju o siromaštvu.

 

Konkurs za Nacionalnu nagradu za dostojno izveštavanje o siromaštvu realizuje Evropska mreža protiv siromaštva – Srbija u okviru projekta “Journalism-prize goes international “ uz podršku ERSTE Fondacije.

 

Evropska mreža protiv siromaštva – Srbija osnovana je na inicijativu SeConS-a u okviru projekta Umrežavanjem protiv siromaštva uz podršku Evropske komisije. Mrežu je osnovalo deset organizacija koje su prepoznale potrebu da se angažuju i udruže u borbi protiv siromaštva i socijalne isključenosti u Srbiji.

 

U junu 2011. godine Mreža protiv siromaštva – Srbija primljena je u punopravno članstvo Evropske mreže protiv siromaštva (EAPN) na Generalnoj skupštini u Lisabonu.

 

KAKO SE PRIJAVITI NA KONKURS?

 

Na konkurs može aplicirati jedan autor/ka ili grupa autora/ki u 4 različite kategorije:
• Štampani/online mediji,
• TV prilog,
• Radio/podkast prilog i
• Fotografija u medijima.

Autori/ke se mogu prijaviti popunjavanjem elektronske fome koja se nalazi OVDE ili popunjavanjem obrasca koji se nalazi u prilogu ovog poziva.

Autori/ke radova (štampani mediji i fotografija) koji nisu objavljeni u elektronskom format šalju skenirani rad u pdf formatu na mejl dobrila.markovic.pejin@gmail.com.

Pravo učešća na konkursu imaju svi novinari i medijski fotografi, koji žive i rade na teritoriji Srbije. Na konkurs se mogu prijaviti i studenti novinarstva i fotografije.

Novinarski radovi sa kojima se konkuriše moraju biti objavljeni u periodu od 1. marta 2022. godine do 28. Februara 2023. godine.

Fotografije kojima se konkuriše moraju biti snimljene/objavljene u Srbiji u periodu od 1. marta 2022. godine do 28. februara 2023. godine.

Konkurs je otvoren od 12. do 30. jula 2023. godine u ponoć.

NAJVAŽNIJI KRITERIJUM za ocenu novinarskih radova odnosi se na to koliko autor/ka slikom, tekstom i rečima na dostojan način izveštava o siromaštvu i socijalnoj isključenosti (socijalno isključenim i osobama u siromaštvu) i tako nastoji da na NESENZACIONALISTIČKI i NESTEREOTIPAN način govori o temi.

Za sva dodatna pitnja možete nas kontaktirati putem telefona na 060 70 54 893 (Dobrila Marković).

 

PRILOG:
• O projektu O projektu REFLEKSIJA Refleksija 2022 – 2023
OBRAZAC ZA PRIJAVU NA KONKURS – Refleksija 2022 – 2023

Tagovi

Povezani tekstovi