Konkurs za konsultanta_icu za uspostavljanje Fonda za odbranu novinara_ki u BiH

LOGO-BHN-1234

Sarajevo, 29.12.2022. – Udruženje/udruga BH novinari (BHN) raspisuje konkurs za konsultanta_icu za izradu strategije i uspostavljanje Fonda za odbranu novinara_ki (FON) u Bosni i Hercegovini, kao i plan njegove finansijske održivosti.

 

BH novinari raspisuju ovaj konkurs u okviru USAID –ovog programa podrške medijima u Bosni i Hercegovini (MEA) koji implementira Internews u partnerstvu sa FHI 360 i lokalnim partnerima.

 

Cilj uspostavljanja Fonda za odbranu novinara_ki  je stvaranje dugoročno održivog mehanizma pravne zaštite novinara_ki i medija u Bosni i Hercegovini, kao i njihovog zastupanja i odbrane pred pravosudnim i drugim institucijama. BH novinari i Linija za pomoć novinarima_kama (FMHL) žele kreirati sveobuhvatan, finansijski održiv i transparentan finansijski okvir pružanja besplatne pravne pomoći i drugih usluga, jednako dostupnih svim novinarima_kama, urednicima_cama, medijskim profesionalcima_kama, freelancerima i bloggerima u cijeloj BiH.

 

Potreba za osnivanjem FON–a temelji se na činjenici da u BiH ne postoji državno-javni ili bilo koji drugi neovisni model trajne, dugoročne i sveobuhvatne pravne pomoći novinarima_kama i medijima u BiH, niti je takva mogućnost spomenuta u bilo kojem strateškom ili akcionom  planu državnih institucija nadležnih za zaštitu slobode izražavanja i slobode medija. Istovremeno, na godišnjem nivou BH novinari i FMHL prime između 70 i 100 zahtjeva novinara_ki i/ili medija za pružanje besplatnih pravnih savjeta, angažman advokata ili druge oblike pravnog zastupanja pred nadležnim državnim institucijama.

 

Vizija BHN/FMHL je da Fond za odbranu novinara postane ključni izvor pravnog znanja, solidarne podrške i pravnih usluga dostupnih na jednostavan i nediskriminirajući način svim novinarima_kama i medijima koji se suočavaju sa sigurnosnim prijetnjama i napadima ili tužbama za klevetu, SLAPP tužbama, diskriminacijom, mobbingom i sl. FON bi svojim ustrojem i uslugama trebao odgovoriti na zahtjeve, interese i potrebe ključnih korisnika – novinara_ki i medija. U upravljačkom smislu, FON bi trebao biti u vlasništvu bh. novinarske zajednice, čiji će predstavnici upravljati Fondom, planirati njegov rad i donositi strateške i operativne odluke.

 

BHN/FMHL ovim konkursom žele odabrati konsultanta koji će istražiti i predložiti pravni, medijski, ekonomski i financijski okvir i stabilne uvjete za budući FON.

 

Od konsultanta se, među ostalim, očekuje:

 

  • izrada strategije FON _a kao temeljnog dokumenta za uspostavu neovisnog, dostupnog i stabilnog fonda za financiranje pravne pomoći i profesionalnih usluga novinarima_kama i medijima u BiH;
  • izrada održivog financijskog plana FON –a;
  • unapređenje kapaciteta i politike BHN/FMHL za upravljanje FON –om, kako bi se osigurala transparentnost i javnost rada, jasni kriteriji, procedure i model donošenja odluka u pogledu pružanja besplatne pravne pomoći korisnicima i ciljanim skupinama.

 

 

POTREBNE VJEŠTINE I ISKUSTVO

 

Konsultant_ica treba pokazati i dostaviti dokaze  o  prethodnom iskustvu u obavljanju sličnih usluga, uključujući:

 

  • univerzitetsku diplomu društvenih i/ili ekonomskih nauka ili drugog sličnog područja obrazovanja relevantnog za opisani zadatak;
  • dokazi o najmanje 5 godina prethodnog rada u medijskom sektoru i dobrom poznavanju bh. medijske scene i njenog pravnog sistema;
  • dobro poznavanje i razumijevanje međunarodnih standarda zaštite slobode izražavanja i sigurnosti novinara, uključujući nove inicijative i trendove u pravnoj pomoći i uslugama;
  • dokazi o respektabilnom iskustvu u savjetovanju, izradi strateških dokumenata, fundraisingu, prikupljanju sredstava iz javnih i međunarodnih fondova, itd;
  • izvrsne analitičke vještine, vještine pisanja i izvještavanja, i
  • napredno poznavanje engleskog jezika, kao i BHS jezika.

 

Konkurs ostaje otvoren od dana objavljivanja do 25.1.2023.

   

Prijave i potrebnu dokumentaciju slati na mail adresu: [email protected]

 

Cjelokupan opis ovog tehničkog zahtjeva (ToR) možete preuzeti ovdje.

Tagovi

Povezani tekstovi