Konstituisani novi organi NUNS-a

Konstitutivna sednica Nadzornog odbora NUNS-a u mandatu 2008 – 2010. godine, održana je 15. maja 2008. u konferencijskoj Sali NUNS-a. Za predsednika NO izabran je Mijat Lakićević a za zamenika predsednika Dejan Anastasijević. Ostali članovi NO su Danica Vučenić, Zoran Panović i Muharem Mutabdžija.


 Konstititivna sednica Komisije za prijem novih članova NUNS-a, u mandatu 2008. – 2010. godine, održana je 14. maja. Predsednik Komisije je Vukan Simonović a zamenik predsednika Boban Trajković. Članovi Komisije su i Jasmina Čolak, Boris Husović i Ratko Femić.
.

Tagovi

Povezani tekstovi