Manje stanica više novca

Predsednik Saveta za radiodifuziju Nenad Cekić najavio je da će konkurs za frekvencije biti raspisan nakon donošenja Plana raspodele frekvencije i Strategije razvoja i da se namera da „radiodifuzija postane profitabilna delatnost ne može ostvariti dok se ne smanji broj emitera, kojih prema procenama u Srbiji ima oko 1.600.


-Postoji jak politički pritisak i tražićemo maksimalan broj emitera na nacionalnom nivou, a veruje se da komercijalnih televizija može biti četiri, možda i pet i svi će morati da zadovolje visoke standarde, ali i plate visoke naknade-kazao je Cekić, objasnivši da će, ukoliko bude više nacionalnih biti manje regionalnih emitera.


Povodom dilema oko predstojeće privatizacije lokalnih elektronskih medija juče je rečeno da se privatizacijom nekog medija neće automatski dobijati i dozvole za emitovanje i frekvencije, jer će se one dobijati samo na konkursu. Cekić je objasnio da će pravo da konkurišu imati svi, a da će dobijanje dozvola i zone pokrivanja zavisiti od ispunjenja tehničkih, kadrovskih i programskih uslova.


S.R.

Tagovi

Povezani tekstovi