Međunarodni konkursi za novinare, novinarske i medijske organizacije

Konkursi nagrade grantovi stipendije

U nastavku možete videti aktuelne međunarodne konkurse za novinare, novinarske i medijske organizacije.

Konkurs je otvoren za ratne dopisnike širom sveta. Bayeux Calvados-Normandy nagrada za ratne dopisnike, koju finansira  Calvados General Council  nagrađuju izveštavanje o sukobima ili događajima koji su povezani sa borbom za slobodu i demokratiju.

 

Radovi moraju biti objavljeni između 1. juna 2021. i 31. maja 2022. godine.

 

Nagrade se dodeljuju u više kategorija. Pobednik u svakoj kategoriji dobiće nagradu u iznosu od 7000 evra.

 

 

Novinari onlajn redakcija, novinarske organizacije i studenti širom sveta mogu se prijaviti na konkurs.

 

Online News Association (ONA) prima prijave za Nagrade za onlajn novinarstvo za 2022. godinu za izuzetnost za izveštavanje u digitalnom okruženju.

 

Radovi moraju biti objavljeni između 1. juna 2021. i 31. maja 2022. godine. Mogu biti na bilo kom jeziku, ali je preporučeno da budu prevedeni na engleski.

 

 

Novinari koji su zainteresovani za pokrivanje tema o istraživanju Zemlje, planeta i astronomije mogu se prijaviti za ovu stipendiju.

 

Prijave treba da budu fokusirane na temu geonauke (uključujući planetarne i svemirske nauke) sa potencijalnim širokim interesom javnosti, po mogućnosti da sadrže vodeće istraživače sa sedištem u Evropi, i da ocrtaju originalan, dobro informisan pristup ovoj temi.

 

Iznos stipendije je do 5000 evra za troškove u vezi sa istraživanjem.

 

 

Redakcije, novinari i frilenseri mogu se prijaviti za grantove za saradnju na istraživačkim pričama.

Cilj programa je promovisanje saradnje. U cilju promovisanja saradnje, grantovi omogućavaju novinarima iz različitih zemalja da rade zajedno kako bi popunili praznine u međusobnom izveštavanju, posebno kada se prate ekološki zločini preko granica.

 

Novinari će za svoje priče dobiti grantove u iznosu od 1000 do 3000 dolara.

 

 

Fond Istraživačko novinarstvo za Evropu (IJI4EU) raspodeliće 1.23 miliona evra kroz grantove za prekogranične projekte širom Evrope.

 

IJ4EU je obezbedio osnovno finansiranje od Evropske komisije kako bi nastavio svoj rad podstičući saradnju između evropskih novinara dok se bave transnacionalnim temama u javnom interesu.

 

Grantovi će iznositi od 5 000 do 50 000 evra.

 

 

 

Novinarska partnerstva imaju za cilj da pomognu širem evropskom medijskom sektoru da postane održiviji i otporniji, doprinoseći na taj način pouzdanom izveštavanju o aktuelnim dešavanjima, informisanoj i inkluzivnoj demokratskoj debati, razvoju veština i zapošljavanju profesionalaca u medijima i novinarima, kao i slobodnom, raznolikom i pluralističkom medijskom okruženju.

 

Novinarska partnerstva treba da podstaknu saradnju između profesionalnih novinarskih i medijskih organizacija i poboljšaju održivost i konkurentnost profesionalnog novinarstva, fokusirajući se na kolaborativnu poslovnu transformaciju i/ili kolaborativne novinarske projekte putem testiranja inovativnih poslovnih modela i razmenom najboljih praksi među kolegama, kao i podržavanjem inovativne novinarske saradnje, standarda i formata.

 

Očekivani rezultati:

 

  1. Mreže za razmenu najboljih praksi među profesionalcima u medijima;
  2. Centri znanja (hub-ovi) za podsektore oko tehničkih formata (pisana/online štampa, radio/podkasti, TV, itd.) i/ili novinarskih žanrova (lokalno/regionalno novinarstvo, novinarstvo od javnog interesa, „data“ novinarstvo, istraživačko novinarstvo, itd.) ;
  3. Sticanje i unapređenje profesionalnih veština od strane novinara, kao i profesionalaca u medijskom poslovanju;
  4. Povećana inovativnost i kreativnost u novinarskim proizvodnim procesima i procesima distribucije;
  5. Povećano interesovanje za novinarstvo, među različitim društvenim grupama, jezičkim grupama i starosnim grupama;
  6. Povećana održivost novinarski proizvedenog sadržaja.

 

 

Ova akcija ima za cilj dalje jačanje pozicije štampe i medijskih saveta u konvergentnom medijskom okruženju i pomoć u daljem razvoju etičkih standarda. Rezultati će uključivati razvoj i održavanje baze podataka o medijskim samoregulatornim telima; razmenu najboljih praksi; podršku savetima za nove medije; obuke za novinare; saradnja sa medijskim regulatorima; pomoć u razvoju novinarskih standarda, uključujući i pan-EU Radne grupe. Poziv je vezan za pripremnu akciju „Medijski saveti u digitalnom dobu“.

U okviru ovog poziva biće finansirani projekti na temu: Saveti i standardi (Councils and standards) čije aktivnosti treba da budu:

 

-Održavanje i razvoj baze podataka ,

– Razmena najbolje prakse,

-Jačanje Pan EU Radne grupe,

– Podrška novima medijskim savetima,

– Treninzi i obuke za novinare,

-Saradnja sa medijskim regulatorima,

– Unpređenje novinarsksih standarad,

 

U okviru druge teme, Brzi odgovor (Rapid response), poželjne su sledeće aktivnosti:

 

– Dizajniranje i upravljanje mehanizmom za brzo reagovanje širom Evrope za podršku

slobodi medija i bezbednosti novinara, pokrivajući sve države članice EU.

-Pružanje pravne i praktične podrške novinarima i drugim medijskim radnicima,

-Organizovanje misije zastupanja na lokacijama gde su novinari ugroženi,

-Praćenje stanja slobode medija u državama članicama EU i zemljama kandidatima,

-Organizovanje kampanje za podizanje svesti u oblasti slobode medija i

bezbednost novinara,

-Aktivnosti komunikacije i diseminacije.

 

Tagovi

Povezani tekstovi