Mentalno zdravlje izbeglica i migranata

Crveni krst Srbije u sklopu aktivnosti i programa usmerenih na podršku izbeglicama i migrantima sproveo je inicijalnu procenu mentalnog zdravlja s ciljem identifikacije onih korisnika kojima je potrebna dodatna podrška kao i sa ciljem prilagođavanja programa spram populacionih pokazatelja o psihološkoj vulnerabilnosti korisnika na različitim lokacijama u Srbiji.

Podaci prikupljeni u periodu decembar 2018. – februar 2019. godine na uzorku od preko 200 korisnika, pokazuju da je 72.5 % izbeglica i migranata psihološki ugroženo, te da su dominantne teškoće sa kojima se suočavaju simptomi post traumatskog stresa (14.2%), depresije (28.6%) i anksioznosti (18.9%), dok se kod 48.0% javljaju akutni znaci uznemirenosti i drugih psiholoških tegoba.

Konferencija za novinare
Crvenog krsta Srbije u partnerstvu sa Mrežom psihosocijalnih inovacija (PIN)

Tagovi

Povezani tekstovi