Milion korisnika interneta u Srbiji

Istraživanje „Internet na dlanu“, koje je za potrebe Telekoma uradio Centar za slobodne izbore i demokratiju, pokazuje da 35 odsto ispitanika koristi Internet, što, prema rečima direktora Direkcije za usluge Telekoma Srbija Igora Jecla, pokazuje da oko milion ljudi u Srbiji koristi Internet.
Govoreći o istraživanju, član Upravnog odbora CeSID-a Zoran Lučić je objasnio da je ono sporovedeno na reprezentativnom uzorku od 3.210 građana, koji su odabrani iz Telekomove baze korisnika telefona.
Šef istraživačkog tima CeSID-a Srećko Mihajlović naveo je da 41 odsto ispitanika koji su rekli da koriste internet to čini svakodnevno, a 13 posto veoma retko. Od 65 odsto ispitanika koji su izjavili da ne koriste Internet 53 odsto je izjavilo da ne želi da koristi Internet i da ih to uopšte ne interesuje. Svaki treći korisnik Interneta ima dvadeset ili manje godina, dok je onih preko 51 godine koji se služe Internetom šest odsto.
Istraživanje je pokazalo i da je 63 posto korisnika Interneta muškog pola i da se Internet u 34 posto slučajeva koristi za „surfovanje“, a u 28 slučajeva odsto za slanje i primanje elektronske pošte.

Tagovi

Povezani tekstovi