Mitovi i činenjice o EU

The Delegation of the European Union to the Republic of Serbia
The Delegation of the European Union to the Republic of Serbia

Većina građana Srbije podržava ulazak Srbije u EU. Međutim dobar deo njih u istraživanjima kaže da o EU ne zna dovoljno. Studije pokazuju da mediji posao izveštavanja ne obavljaju dovoljno dobro kada je reč o informisanju građana o životu u EU. Iako se objavljuje veliki broj informacija, one su najčešće suvoparne i opšte. Bave se uglavnom protokolarnim događajima i političarima, mnogo više nego životom građana i promenama koje bi članstvo u EU donelo Srbiji.

 

Nedostatak osnovnih informacija o Evropskoj uniji i potreba da se do njih stigne, bili su osnovni motiv za pokretanje ovog projekta.

 

Cilj na ovom projektu nam je bio da identifikujemo osnovne predrasude koje u Srbiji postoje o različitim aspektima života u Evropskoj Uniji i da umesto njih ponudimo činjenice.

 

Aktivnosti koje su doprinele realizaciji cilja ovog projekta su bile: 

 

1. izrada filma o ulasku Srbije u EU, koristeći Sloveniju kao primer za poređenje

 

2. izrdada TV spotova i radio džinglova sa 10 najuvreženijih mitova o EU

 

3. izrada sajta i brošure koji sadrže koji između ostalog sadrže 10 najuvreženijih, mitova o EU sa  činjeničnim objašnjenjima

 

4. organizacija sedam radionica za novinare širom Srbije na temu mitova i činjenica o EU

 

Na početku smo identifikovali deset najrasprostranjenijih mitova o EU koji su poslužili za šaljivoedukatvnu brošuru, TV spotove i radio džinglove. Ovi mitovi su činili i okosnicu radionica za novinare koje je NUNS organizovao u Beogradu, Novom Sadu, Kragujevcu, Novom Pazaru, Vranju i Boru. Polaznici na radionicama bili su pozvani da pišu tekstove o EU koji na jednostavan I ineteresantan način približavaju pvu temu običnim građanima. Neke on tih tekstova objavili smo online Specijalizovanom dosijeu. Specijaliyovani dosiej možete pogledati ovde.

 

Projekat je sproveden u periodu od juna 2010. do juna 2011. godine. Nosilac ovog projekta je bila producentrska kuća “Advantage” dok su partneri bili ”Ebart konsalting” i “Nezavisno udruženje novinara Srbije”.

 

Projekt Mitovi i činjenice o EU podržala je Delegacija EU u Srbiji, uz konsultativnu pomoć BBC World Trust.

 

Tagovi

Povezani tekstovi