Mitrović još nije monopolista

Startovala je i nova programska šema u kojoj dominiraju filmski i zabavni sadržaji, a Republička radiodifuzna agencija je obelodanila da je Željko Mitrović, vlasnik Pink televizije postao vlasnik gotovo pet odsto deonica televizije Avala. Istovremeno s objavljivanjem ove informacije otvoreno je i pitanje da li je Željko Mitrović na taj način postao medijski monopolista u Srbiji.
-Savet RRA nije zasedao o proceni medijske moći Željka Mitrovića, već je doneo saglasnost za promenu vlasničke strukture. Savet RRA nije istražni organ već nezavisno regulatorno telo koje postupa po Zakonu o radiodifuziji. Pravna služba Agencije izvršila je provere svih zakonskih mogućnosti za odbijanje ovakvog zahteva, ali Zakon o radiodifuziji jednostavno ne dozvoljava odbijanje. Da je zahtevana promena veća od pet odsto vlasništva TV Avala, u korist Željka Mitrovića, zahtev bi bio odbijen, jer to ne bi bilo u skladu sa Zakonom o radiodifuziji. U članu 99 Zakona o radiodifuziji jasno se navodi da nedozvoljena medijska koncentracija uvek postoji kada emiter koji ima dozvolu za emitovanje programa na nacionalnom nivou učestvuje u osnivačkom kapitalu drugog emitera koji ima istu takvu dozvolu, više od pet odsto – kaže za Danas Aleksandar Vasić, zamenik predsednika Saveta RRA i dodaje da bi najbolje bilo da autori zakona objasne zašto je takva mogućnost ostavljena.


Vasić napominje i da bi odbijanjem zahteva Željka Mitrovića bila otvorena zakonska mogućnost TV Avali da pokrene postupak pred Vrhovnim sudom Srbije i da ga sa velikom verovatnoćom i dobije, jer je zahtev u skladu sa Zakonom. Miroljub Radojković, profesor na Fakultetu političkih nauka veruje da je RRA odobravajući Mitroviću dokapitalizaciju dobro procenila eventualnu mogućnost medijske koncentracije. Ne bi valjalo, međutim, da se nastavi sa daljom prodajom manjinskog paketa akcija Avale i povezivanje kapitala, jer bi samim tim bila izmenjena vlasnička struktura.
-U celoj ovoj priči oko Mitrovićevog preuzimanja dela vlasništva Avale dobra stvar je što je transakcija obelodanjena i što to nije urađeno mimo očiju javnosti. Nije dobro, međutim, što se menja programska koncepcija Televizije Avala. Pokazalo se da ozbiljni programi teško opstaju i da zabava jedino može da bude komercijalna, jer ona dovlači oglašivače. Veliko je pitanje za RRA kako je mogao da dozvoli TV Avali da odstupi od one programske koncepcije, koja je bila odlučujuća i sa kojom je pre dve godine konkurisala za frekvenciju. RRA bi morala da upozori emitera da ne menja dalju koncepciju, ali i da mu predoči moguće konsekvence, kaže Radojković, dodajući se jedan broj emitera sa gradskom ili nacionalnom pokrivenošću nije dobro snašao i da će vlasnici u dogledno vreme odustati od televizija koje poseduju.
Zamenik predsednika Saveta RRA, međutim, tvrdi da TV Avala nije promenila programsku koncepciju, već uređivačku politiku. Savet RRA se ne bavi nadzorom uređivačke politike, već nadzorom strukture programa, koja je bitna prilikom izdavanja dozvole. Programska struktura se bez saglasnosti Saveta RRA ne može menjati, jer je programski elaborat, podnet prilikom javnog konkursa, sastavni deo dozvole. Nadzorom nad radom svih emitera, pa i TV Avala, nije utvrđena promena programskog koncepta koja bi dovela u pitanje odluku Saveta RRA.
Osnovna programska orijentacija TV Avale biće i ubuduće ekonomija, sport i zabavni program, kaže za Danas Milorad Milovanović, v.d glavnog i odgovornog urednika ove televizije. On ističe da je tačno da su ukinute neke informativne emisije, ali su pored vesti u 14 i 18 sati uvedene još jedne u 22.45. Na primedbu da je i sportski program pomalo tanak, Milovanović odgovara da ova televizija prenosi italijanski fudbal, utakmice Partizana i boks. Izostao je samo prenos teniskih mečeva jer je u međuvremenu emitovanje poskupelo zbog popularnosti ovog sporta kod nas. Na pitanje koliko su tačne spekulacije da će njega na mestu glavnog i odgovornog urednika uskoro zameniti Srđan Đurić, savetnik premijera Srbije, Milovanović je odgovorio To je pitanje za vlasnika televizije, ali i samog Đurića. Na ovo pitanje nije želeo da odgovori ni Srđan Đurić koji je prisustvovao akciji podele bedževa – Kosovo je Srbija.
Ovde sam u potpuno drugoj priči. O televiziji Avala pričaćemo nekom drugom prilikom, rekao je Đurić.


M. R. Milenković

Tagovi

Povezani tekstovi