Mladenovački rekordi u kršenju zakona: Za tri godine četiri neregularna konkursa

Većnicima Gradske opštine Mladenovac nije se dopala odluka konkursne komisije za sufinansiranje medijskih projekata, a ni pisanje nedeljnika Dnevnik mladenovački o svečanosti obeležavanja stogodišnjice Mladenovca u Prvom svetskom ratu. Zato su odlučili da predlog komisije, suprotno zakonu, preinače i Dnevniku mladenovačkom, koji izdaje preduzeće Eva d.o.o., ne dodele novac.

U rešenju o raspodeli sredstava navodi se da je Veće Gradske opštine Mladenovac razmatralo predlog konkursne komisije i jednoglasno odlučilo da projekat podnosioca Eva d.o.o„ne treba sufinansirati, jer ovaj štampani medij ne informiše objektivno i nepristrasno građane Mladenovca o dešavanjima u Gradskoj opštini Mladenovac, što je nedopustivo“.

U obrazloženju se još navodi i da ovakvo informisanje traje duži period, i poziva se na „poslednje pisanje ovog medija povodom svečanosti obeležavanja stogodišnjice Mladenovca u Prvom svetskom ratu“, na koje je Gradska opština uputila demanti.

Umesto ovog, većnici su podržali projekat izdavača GIR MS Štampa. Pozivajući se na dugogodišnju saradnju, opštinsko veće, takođe jednoglasno, ocenjuje da „ovaj projekat spada među najkvalitetnije“ i odlučuje da ga podrži sa 100.000 dinara.

Što više novca, to neregularnije

Ovo je samo još jedna u nizu neregularnosti na konkursima za sufinansiranje proizvodnje medijskih sadržaja koje je Gradska opština Mladenovac raspisivala protekle četiri godine.

Od 2015. godine, kada je uvedeno projektno sufinansiranje medijskih sadržaja na lokalu, pa do danas, u Mladenovcu je bilo osam konkursa. Polovina je sadržala različite nepravilnosti ili je okončana neregularno. Kako su rasle sume koje je ova opština opredeljivala medijima, tako je rastao i stepen neregularnosti.

Prvi konkurs, na kome je medijima raspodeljeno 800.000 dinara, Mladenovac je raspisao u novembru 2015. godine. Sproveden je i okončan bez problema.

Opštinska služba je selektivno, telefonom, obavestila pet medija o uočenim nedostacima, dok preostalih sedam nije, iako je prema zakonu i pravilniku bila dužna da to učini

U februaru naredne godine raspisan je drugi. Mladenovac tada pravi prvi gaf. Poziv za članove komisije bio je ograničen samo na udruženja i medijske stručnjake sa teritorije opštine Mladenovac. Nakon reagovanja Koalicije novinarskih i medijskih udruženja ovaj propust je ispravljen i prvih 450.000 dinara za tu godinu je raspodeljeno.

Do kraja 2016. godine u Mladenovcu su raspisana još dva lokalna konkursa. Majski, na kome je medijima raspodeljeno 200.240 dinara, bio je ispravan. Ali je zato već u oktobarskom ponovo napravljen propust u samom tekstu konkursa, jer nije naveden najmanji i najveći iznos koji se po projektu može opredeliti.

Medijska koalicija je reagovala i u ovom slučaju tražeći od Mladenovca da uskladi konkurs sa zakonom i pravilnikom. Čelnici ove opštine, međutim, odlučuju da se ogluše o Zakon o javnom informisanju i medijima i o Pravilnik o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja i ovu nepravilnost ne ispravljaju.

Koalicija novinarskih i medijskih udruženja zauzvrat ne šalje svoje kandidate u komisiju koja će odlučivati o raspodeli 650.000 dinara, koliko je ovim konkursom opredeljeno.

Naredne 2017. godine Gradska opština Mladenovac za sufinansiranje proizvodnje medijskih sadržaja izdvaja 1,67 miliona dinara. Konkurs ovoga puta protiče regularno.

Selektivno obaveštavanje

Za tekuću 2018. godinu Mladenovac iz budžeta opredeljuje četiri miliona dinara za medijski konkurs koji raspisuje u maju. Komisija odlučuje da se kroz konkurs, sa ukupno 2,6 miliona dinara, podrži pet medijskih projekata.

Međutim, iz rešenja o raspodeli sredstava lako se može uočiti da su pojedini mediji diskvalifikovani pošto im tražena dokumenta nisu bila overena od strane javnog beležnika.

Veće Gradske opštine Mladenovac jednoglasno je odlučilo da projekat podnosioca Eva d.o.o. „ne treba sufinansirati, jer ovaj štampani medij ne informiše objektivno i nepristrasno građane Mladenovca o dešavanjima u Gradskoj opštini Mladenovac, što je nedopustivo“

Koalicija novinarskih i medijskih udruženja ponovo reaguje tražeći da se rešenje o raspodeli sredstava poništi.

„Iz pomenutog rešenja uočava se tehnički propust opštinske službe koja je proveravala dokumentaciju. Naime, opštinska služba je selektivno, telefonom, obavestila pet medija o uočenim nedostacima, dok od preostalih sedam to nije zahtevala, iako je prema Zakonu o javnom informisanju i medijima i Pravilniku o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja to bila dužna da učini“, navodi se u saopštenju Koalicije.

Gradska opština Mladenovac na ovo odgovara svojim saopštenjem u kome kaže da je konkurs sproveden i okončan „u skladu sa pozitivnim propisima koji regulišu ovu materiju“.

Ni u ovom, kao ni u mnogim sličnim slučajevima, Ministarstvo kulture i informisanja, koje je dužno da nadzire sprovođenje Zakona o javnom informisanju i medijima, čiji je deo i projektno sufinansiranje, nije se oglasilo. Tako je čitav slučaj okončan sa dva saopštenja i – „pojeo vuk magarca“.

Kada se sve uzme u obzir, ne čudi što su većnici Gradske opštine Mladenovac na poslednjem konkursu rešili da stvar uzmu u svoje ruke – da sami ocenjuju projekte i novac dodeljuju po svom nahođenju.


Ovaj tekst nastao je u okviru projekta „Javni novac za javni interes“, koji sprovode BIRN, NUNS i SĆF, a finansira Evropska unija. Stavovi izrečeni u ovom tekstu predstavljaju stavove autora i ne odslikavaju stavove EU.

Tagovi

Povezani tekstovi