Na dnevnom redu izmene Zakona o radiodifuziji

Predsednik parlamenta Predrag Marković sazvao je sednicu na zahtev 103 poslanika. Izmene i dopune zakona predložila je većina članova Odbora za kulturu i informisanje, ali ne i predsednik tog skupštinskog tela Aleksandar Lazarević, poslanik G17 Plus.
Ukoliko emiter koji program emituje bez dozvole ne obustavi emitovanje programa, odluku Saveta izvršiće lice zaposleno u RRA tako što će zapečatiti prostorije u kojima je smeštena telekomunikaciona oprema. Ukoliko ovlašćeno lice emitera odbije da primi odluku o zabrani emitovanja programa, ova odluka se smatra dostavljenom kada je ovlašćeno lice RRA postavi na ulazna vrata poslovnih prostorija koje koristi emiter, piše u obrazloženju predloženih izmena i dopuna. Predviđeno je da član agencije ovlašćen za prinudno izvršenje odluke Saveta ima pravo, ukoliko je to potrebno, da zatraži pomoć Ministarstva unutrašnjih poslova. U obrazloženju se navodi da su u dosadašnjoj primeni Zakona o radiodifuziji uočeni nedostaci u pogledu izvršavanja odluka Saveta RRA donetih u postupku kontrole rada emitera koji po pravilu nisu bili spremni na dobrovoljno izvršenje tih odluka, već da se pristupilo njihovom prinudnom izvršenju.
Predloženim izmenama zakona predviđeno je da RRA izdaje dozvole za kablovsko i satelitsko emitovanje programa bez javnog konkursa, na zahtev operatera. Predviđene su i novčane kazne za one koji emituju program bez dozvole za kablovsko ili satelitsko emitovanje, kao i za one koji ne pribave prethodnu saglasnost RRA za ulaganje stranog kapitala u kapital imaoca dozvole za emitovanje programa.


O. D.

Tagovi

Povezani tekstovi