Na televiziji Pančevo uskoro emisija na makedonskom jeziku

Pozivajući se na neimenovane diplomatske izvore, list piše da je
dogovoreno da tu emisiju finansira srpsko Ministarstvo za kulturu i da je početak emitovanja zakazan za 24. maj, na dan obeležavanje
praznika prosvetitelja Ćirila i Metodija.

„Utrinski vesnik“ navodi da su u toku i pregovori da ta emisija bude
prikazana u Vršcu, a da bi nju finansirala lokalna vlast.

„U toku su i pregovori o formiranju novinsko-izdavačke kuće u Vojvodini, koja će štampati knjige na makedonskom jeziku“, piše
list.

Do pošetka 1991. godine, radio Pančevo je emitovao emisiju na
makedonskom jeziku, a pojedini lokalni listovi su imali i stranice na
tom jeziku. Odlukom režima Slobodana Miloševića prekinuto je
emitovanje programa i izdavanje štampe na makedonskom.

Tagovi

Povezani tekstovi