Nadežda Budimović nova članica Izvršnog odbora NUNS-a

U skladu sa Statutom NUNS-a, član 61, i Poslovnikom o radu Izvršnog odbora, član 8, Izvršni odbor konstatuje da je nova članica IO Nadežda Budimović, novinarka iz Kruševca, u skladu sa izbornim rezultatima na Skupštini NUNS-a održanoj 26. maja 2018. godine.

 

Izvršni odbor zahvaljuje Nenadu Kovačeviću na doprinosu u aktivnostima uprave NUNS-a.

 

Za Izvršni odbor NUNS-a

 

Đeljko Bodrožić,

vd predsednika

 

U Beogradu 19.03.2019.

Tagovi

Povezani tekstovi