Najpovoljnije penziono osiguranje za članove NUNS-a

Godišnji iznosi štednje (premije) za naše članove su od 400 evra  pa naviše – a podeljeni sa 12 znače mesečnu ratu štednje za penziju.


Konkretno : Ko se opredeli za godišnju štednju od 600 evra – mesečno uplaćuje po 53 evra.  


Ugovori o štednji za devizne penzije se skapaju na period od 10 do 40 godina pod uslovom da dužina ugovora ne prelazi 75. godinu života. Od dužine ugovora i iznosa premije zavisi i dobit koja se na štednju ostvaruje.


 


Na primer : dobit na 30 godina štednje je  65,25 %  tako da  osiguranik  koji


godišnje uplaćuje premiju od 600 evra  ( 53evra  mesečno ) može da računa na kraju štednje sa ukupnim iznosom od oko 51 000 evra!  (18000 stednja + 11700 dobit + oko 21 000 evra ako se uplaćuje dodatnih 2% godišnje kao osiguranje od inflacije evra).


 


Ovaj vid štednje za devizne penzije ujedno je i životno osiguranje. U slučaju


„prirodne“ smrti osiguranika  – porodici (naslednicima) se isplaćuje dvostruki


iznos ušteđevine koji bi bio ostvaren na kraju ugovorenog perioda štednje.


U slučaju „nasilne“ smrti ( gubitak života kao posledica nesreće) – porodici se isplaćuje trostruki iznos koji bi se stekao na kraju ugovorenog perioda štednje.


 


 Podsećamo Vas da će postojeće i buduće penzije iz državnog Fonda PIO, iz poznatih razloga, neminovno biti dalje smanjivane te da je ovaj vid dobrovoljne štednje za penzije („treci stub penzionog osiguranja“) najbolja postojeća varijanta za obezbeđivanje našeg  „trećeg doba“ života.


 


Ujedno, ovo je i prilika za posao za članove Udruženja koji zele da se, kao


saradnici, uključe u realizaciju ovakve štednje – osiguranja i na taj način


ostvare veoma dobre zarade .


Posla ima za desetine članova NUNS-a !


 


Za sve informacije  u vezi sa štednjom  za devizne penzije i životno osiguranje , kroz saradnju sa Osiguranjem GRAWE,  javite se  kolegama :


                  


             RADE  RADOVANOVIĆ,   063/ 277 – 472 ;


             rader@rvkds.net


           


             DEJAN  KOŽUL ,                064/ 211 – 73 85 ;


                dkozul@isp.b92.net


 


             LIDIJA  JOVETIĆ,               063/ 237 – 481


 


            BOGIĆ  ANTONIJEVIĆ,    064/ 41 45 188


 


            NEBOJSA  GRABEŽ,            063/ 232 – 667

Tagovi

Povezani tekstovi