Nastavak suđenja o zgradi Doma novinara

NUNS je podsetio u saopštenju da mu UNS osporava pravo da koristi
drugi sprat zgrade Doma novinara u Resavskoj 28, koju je 1935. godine,
uz pomoć gradske vlasti i donatora, sagradila Beogradska sekcija
Udruženja novinara tadašnje Kraljevine Jugoslavije i poklonila svim
novinarima.

Sudsko veće bi sutra trebalo da se izjasni i o posledicama koje će
na suđenje imati odluka Ustavnog suda Srbije od 2. juna da, po
predlogu NUNS-a, zatraži mišljenje od Skupštine Srbije o ustavnosti
Zakona iz 1976. godine.

U zahtevu NUNS-a ukazano je da je osporeni zakon usvojen na osnovu
ustava SR Srbije iz 1974. godine, koji je prestao da važi, zbog čega
bi ocena ustavnosti mogla da bude obavljena samo u odnosu na sadašnji
Ustav Srbije, koji jamči jednakost društvene, državne, privatne,
zadružne i drugih oblika svojine.

NUNS je podsetio i da je Vlada Srbije donela još 30. marta 2001.
odluku kojom je predložena izmena zakona iz 1976. godine.

Tagovi

Povezani tekstovi