Neprikladna privatizacija

granski-sindikat-medija-nezavisnost

[box align=’box-center’ id=’7886′]

U pismu se podseća da je zakonski rok za privatizaciju medija 1. jul i postavlja pitnje kako će to biti izvedeno?

Naše pitanje je kako planirate da isplatite zarade zaposlenima i pokrijete režijske troškove, za koje projektno finansiranje ne daje mogućnost, objašnjava „Nezavisnost“.

Kako to da ste, poštovane kolege iz medijskih udruženja, stalno zagovarali privatizaciju medija i vršili pritisak na državu da „treba da se odrekne vlasništva u njima“, a da se niste uverili da Srbija upravo ima nameru da usaglasi domaću regulativu sa evropskim zakonodavstvom, napominje Sindikat.

Osnovni postulati evropskog zakonodavstva su, dodaje sindikat, da „država ima obavezu da brine, podržava i održava standard medija i novinara“.

Ako do 1. jula ne dođe do privatizacije, a zaposleni u medijima ne budu mogli da kupe akcije, kao što ste sami podsticali i požurivali državu, ko će odgovarati ako ovi ljudi, mnogobrojni zaposleni u medijima odu u likvidaciju, pa ni po socijalnom programu ne dobiju novac na osnovu godina radnog staža, pita „Nezavisnost“.

Tagovi

Povezani tekstovi