Nevena Ružić: Favorit civilnog sektora za novog Poverenika

Gotovo sve relevantne organizacije civilnog sektora (više od njih 70) pozvalo je poslanike skupštine da podrže Nevenu Ružić, aktuelnu pomoćnicu generalnog sekretara Službe poverenika kao kandidatkinju za Šabićevog naslednika.

Ružić, naveli su u zajedničkom saopštenju, ispunjava sve kriterijume koji garantuju da će obavljati dužnosti poverenika odgovorno i savesno, u skladu sa zakonom i dobrom demokratskom praksom, nezavisno od političkih i drugih uticaja.

„Nevena Ružić već 10 godina radi u instituciji i sada je na funkciji pomoćnice generalnog sekretara Službe poverenika. Dosadašnjim radom značajno je doprinela poverenju građana u instituciju Poverenika zbog čega verujemo da bi i u budućnosti delovala u interesu javnosti“, navodi se u saopštenju.

Nevena Ružić je rođena 1977. godine u Beogradu.

Diplomirala je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2002. godine. Ima dve master titule – za savremenu diplomatiju na Univerzitetu na Malti i prava na Univerzitetu Lids. Položila je i pravosudni ispit.

Bila je advokatski pripravnik u Komitetu pravnika za ljudska prava, a 2004. godine, prelazi u OEBS-ovu Misiju u Srbiji gde koordinira Odsek za slobodu medija. Pre malo više od deset godina dolazi u službu Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti gde rukovodi Sektorom za harmonizaciju.

Nakon bezbednosne provere, 2017. godine dobija sertifikat za pristup tajnim podacima do stepena poverljivosti „Strogo poverljivo“. Iste godine postaje članica radnog tela Međunarodne konferencije poverenika za informacije. Za članicu Biroa Savetodavnog komiteta Konvencije o zaštiti lica u odnosu na automatsku obradu ličnih podataka Saveta Evrope biva izabrana 2012. godine, a u ovom komitetu obavljala je i funkciju zamenice predsednika.

Uža specijalnost su joj oblasti slobode izražavanja i informisanja i regulisanje podataka na internetu. Govori engleski i nemački, i služi se francuskim i ruskim jezikom.

Tagovi

Povezani tekstovi