Nominalna vrednost 600 dinara, VAC nudi 200 evra

Nemački WAC ponudio je malim akcionarima Politike A.D. 200 evra po akciji u pokušaju da otkupi većinski udeo u Politici Njuspejpers i Magazins, ali je prepreka zainteresovanost Vlade Srbije da sačuva vlasništvo prvenstveno u dnevnom listu Politika, dok je drugih devet listova spremna da proda – tvrdi za Danas jedan od akcionara te kuće. Prema njegovim saznanjima, tokom septembra akcionari Politike bi mogli na berzi da prodaju svoje akcije.
Međutim, predsednik Nadzornog odbora Skupštine udruženja akcionara Politike A.D. i višegodišnji novinar te kuće Momčilo Milačić kaže da mu ova informacija nije poznata.
– Ono što je sasvim izvesno, to je da vrednost akcija, koje su emitovane i upisane, ili otkupljene, tokom 1997. i 1998. godine, po Zakonu o privatizaciji, iznosi 600 dinara po akciji. To je nominalna vrednost akcija koja je sada utvrđena i ona nije revalorizovana – kaže Milačić.
On podseća da su akcije svih 6.366 akcionara Politike knjigovodstveno zavedene u Centralni registrar u agenciji Intersiti broker. Od kraja juna vlasnici mogu da registruju vlasništvo nad akcijama i da počnu da raspolažu njima. Milačić dodaje i da je otvorena posebna telefonska linija u ovoj agenciji gde se potencijalni kupci mogu informisati. Međutim, on napominje i da nije moguće da se akcije pojedinačno prodaju već samo u „paketu“ od po najmanje deset odsto akcionara. Oni poseduju sada oko četvrtinu kapitala Politike A.D. dok su do skupštine u decembru prošle godine imali trećinu. Državni akcijski kapital je povećan tako što su dugovanja Politike državi „isplaćena“ akcijama.
Profesor Stojan Dabić iz Međunarodnog centra za razvoj finansijskog tržišta, koji je bio zadužen za pregled dosadašnjeg procesa akcionarstva u Politici nedavno je izjavio da je kuću koja će obavljati brokerske poslove Intersiti broker, Politka našla putem javnog oglasa. Dosad su, koliko je poznato, u Politici A.D. delovala tri udruženja malih akcionara i Centar za akcije. Po trećinu vlasništva Politike A.D. imaju država i krupni akcionari, a Politika A.D. i WAZ imaju po polovinu u Politici PNM u kojoj je list Politika. J. L.

Tagovi

Povezani tekstovi