Nova onlajn platforma – novi kanal komunikacije

Foto: Pixabay
Foto: Pixabay

Vreme realizacije: 15.10.2020. – 15.04.2021.

 

Donator: IREX

 

Uloga NUNS –a: nosilac projekta

 

Budžet: 1.800 USD

 

O projektu:

 

Svrha granta  je omogućiti NUNS-ovim onlajn kanalima komunikacije da zadovolje potrebe svojih članova i drugih zainteresovanih strana. Trenutno onlajn  prisustvo i prezentacija NUNS-ovih aktivnosti i usluga su staromodni i nisu u skladu sa tehnologijom.

 

Ovaj problem se odražava na komunikaciju sa članovima, kao i na prijem novih članova. Stoga NUNS planira da reorganizuje svoje kanale komunikacije (veb stranice, baza podataka članova, mreža poverenika) što bi trebalo da dovede do diverzifikacije finansijskih resursa kroz novu inovativnu veb stranicu i bolji pristup uslugama koje se mogu pružiti  članovima i drugim relevantnih zainteresovanim strana.

 

Na kraju akcije NUNS će imati sledeće rezultate: nova operativna veb stranica, članovi NUNS-a će imati pristup relevantnim informacijama i uslugama koje odgovaraju njihovim potrebama, mreža poverenika će biti potpuno operativna i konačno, biće finansijske koristi i članarine iznosiće do 20% komercijalnog prihoda NUNS-a

 

Cilj projekta: Doprineti diverzifikaciji finansijskih resursa kroz novu inovativnu veb stranicu i bolji pristup uslugama koje se mogu pružiti članovima NUNS-a i drugim relevantnim zainteresovanim stranama.

 

Specifični cilje projekta: Poboljšati internu komunikaciju sa članovima.

 

Rezultati: Novi operativni sajt NUNS-a je u pogonu.

 

Članovi NUNS-a imaju pristup relevantnim informacijama i uslugama koje zadovoljavaju njihove potrebe.

 

Članarine iznose do 20% komercijalnog prihoda NUNS-a.

Tagovi

Povezani tekstovi