Novi cilj izlazak na berzu

On smatra da je to za sada jedini način da Kompanija Novosti bar pokuša da dobije novog gazdu. Tomić podseća da posle pretnji i problema oko sprovođenja odluke Vrhovnog suda Srbije, Agencija za privredne registre nije potvrdila obavljenu dokapitalizaciju, a broker Hipo Alpe Adria banke, kod koga je registrovan najveći broj akcionara, nije izvršavao naloge pravnih zastupnika, zahtevajući dodatne papire i instrukcije Centralnog registra. On tvrdi da su Divcu i njegovim zastupnicima postavljeni „dodatni zahtevi“, među kojima i da se Centralnom registru dostavi odluka Vrhovnog suda Srbije. Tomić kaže da je u međuvremenu „pao“ sistem, pa je traženo dodatno vreme.


– Za probleme oko upisa u registar novih akcionara u Agenciji za privredne registre znali smo još u utorak. Agencija je upisala 24 odsto akcija i bili su pripremljeni papiri za još deset odsto. Takav sled događaja za akcionare nije bio iznenađenje, ali za nekoga jeste. Naime, neko u senci je shvatio da će Divac brzo uspeti da otkupi više od 40 odsto akcija, što je možda bila „pretnja“ za nekog neimenovanog, potencijalnog kupca – ističe Tomić.
Da bismo izašli na berzu kao ozbiljan prodavac, potrebno je da se na jednom „spisku“ okupi najmanje deset odsto akcija kompanije. Ako bi u međuvremenu generalni direktor Novosti Manojlo Vukotić potpisao i prospekt za iznošenje svih akcija na berzu, to bi poboljšalo i ponudu malih akcionara jer bi potencijalni kupci imali uvid u celokupno poslovanje firme, rečeno nam je u Komisiji za hartije od vrednosti.
Miladin Maglov, registrator privrednih subjekata u Agenciji za privredne registre, izjavio je za Danas da je Agencija primila dva zahteva za dokapitalizaciju Divčeve firme. Jedan, sa 24 odsto akcija je realizovan, a drugi je podnet 17. jula. Drugi zahtev vezan za dokapitalizaciju trebalo je dopuniti da bi se doneo konačni akt o tome da li su se stekli svi uslovi za pozitivno rešavanje registracione prijave. Međutim, 18. jula u Agenciju je stigao podnesak da stranka odustaje od daljeg postupka, rekao je Maglov.


M. J.


 

Tagovi

Povezani tekstovi