Novi zakoni o medijima

Radna grupa koja bi trebalo da učestvuje u izradi novog seta medijskih zakona još nije održala prvi sastanak. Stručnjaci poručuju da sa novim zakonima ne treba žuriti, da su detaljna analiza i niz javnih rasprava preduslov dobrih zakonskih rešenja. Pre pisanja radnih verzija, svi mediji biće pozvani na javnu raspravu, obećali su predstavnici vlasti.


Republička radiodifuzna agencija neće imati svoje članove u radnoj grupi, ali u agenciji kažu da će njeni predstavnici, biti pozivani na neke od sednica.


Goran Karadžić, član saveta RRA, slaže se da su neophodne izmene trenutno važećih medijskih zakona. On, međutim, upozorava da su potrebne temeljite i sveobuhvatne izmene sa kojima se ne sme žuriti.


„Ono što ja znam jeste da se pripremaju dva temeljna zakona – zakon o RRA elektronskim komunikacijama i zakon o medijima koji će zameniti set medijskih zakona koji sada postoje ali je za tako korenitu izmenu potreban duži vremenski period čini mi se godinu ili dve dana,“ kaže Karadžić.


Pominje se i poseban zakon o javnim servisima šta o tome mislite?


„Neko bi morao da mi objasni šta je boljitak koji se time dobija? U ovom trenutku u zakonu o radiodifuziji javni servis je postavljen kao posebno poglavlje. Da li ćemo to poglavlje izvući iz tog zakona i nazvati ga novim zakonom, ili će to ostati tako – formalna je stvar. Dakle, trebalo bi da vidimo koji će to boljitak doneti RTS i građanima koji plaćaju pretplatu. Ukoliko tu postoje argumenti za realan boljitak, pre svega kada je reč o naplati pretplate, nemam ništa protiv i tu se bojim da postoje lobistički pritisci koji u pozadini imaju kadrovska rešenja i neku personalnu kombinatoriku,“ smatra Goran Karadžić


Igora Avžnera, iz G17, upućeni pominju kao jednog od glavnih ljudi bliskih vlasti koji će umnogome odlučivati u kom pravcu će ići najavljene medijske promene.


On međutim, tvrdi da njegova uloga neće biti presudna i da je samo jedan od onih koji će biti zaduženi za uređivanje te sfere. Ako ne bude dovoljno javnih rasprava u kojima bi oni na koje će se zakon odnositi mogli da kažu svoje mišljenje, Avžner će, kaže, napustiti radnu grupu.


„Mislim da i od početka i mediji i nevladine organizacije koje su zainteresovane za ovu oblast i predstavnici nezavisnog udruženja novinara, sve zainteresovane strane i država moraju da budu prisutne od početka do kraja. Da kompletan proces ima konsenzus,  da od početka do kraja postoji transparentnost,“ kaže Igor Avžner.


„Srbiju očekuje digitalizacija, i zbog toga bi trebalo promeniti neke zakone,“ smatra Dragana Solomon, šefica odeljenja za medije misije OEBS-a u Srbiji.


Ona napominje da su javni servisi različito uređeni od zemlje do zemlje, ali da bi se trebalo ugledati na one koji su uspeli da se distanciraju od vlasti, poput BBS-ja.


Od trenutka kada su najavljeni novi medijski zakoni, u javnosti se čuju podeljena mišljenja o tome da li bi i koje zakone trebalo menjati


„Ljudi iz struke jednoglasni su u jednom zahtevu – za nove zakone potrebna je detaljna analiza, opsežna javna rasprava i dovoljno vremena kako ne bi bili doneti na prečac,“ rakla je Dragana Nikolić- Solomon.

Tagovi

Povezani tekstovi