NUNS: Gradska uprava Novi Pazar da prekine sa praksom nepravedne distribucije sredstava namenjenih medijima

NUNS logo color (1)

Nezavisno udruženje novnara Srbije apeluje na članove komisije zadužene za ocenjivanje predloga projekata za sufinansiranje medijskih sadržaja u Novom Pazaru da sredstva raspodele srazmerno, na pravičan način, poštujući zakonska pravila i omogućavajući medijski pluralizam. Takođe, pozivamo nadležne iz Gradske uprave Novi Pazar da ne vrše pritisak na članove komisije i da omoguće zakonom predviđene uslove za rad nezavisnih komisija.

 

Godinama unazad Televizija Novi Pazar u tom gradu dobija nesrazmerno visoke sume novca putem medijskih konkursa u odnosu na druge medije učesnike na konkursu. Naime, svake godine više od  80 odsto sredstava predviđenih za medije dobije ova televizija.

 

Ovakva praksa ne samo da ugrožava medijski pluralizam i raznolikost glasova u javnom prostoru, već i dovodi u pitanje samu svrhu projektnog sufinansiranja, koje bi trebalo da bude usmereno na podsticanje kvalitetnog novinarstva i široke palete medijskih sadržaja.

 

Grad Novi Pazar među prvima je ove godine raspisao konkurs za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja i očekuje se da će među prvima odlučiti o raspodeli planiranih sredstava za tu namenu u iznosu od 39 miliona dinara. Kako je najveći iznos koji može dobiti jedan projekat ograničen na 32.5 miliona dinara, očekuje se da i ove godine taj ili priblžni iznos dobije upravo Televizija Novi Pazar.

 

Pozivamo nadležne u Gradskoj upravi u Novom Pazaru da prekinu sa praksom neravnomerne i nepravedne distribucije sredstava i da profesionalno izveštavanje i javni interes budu na prvom mestu prilikom raspodele sredstava.

Tagovi

Povezani tekstovi