NUNS održao sastanke u Novom Pazaru sa novinarima i predstavnicima javnih tužilaštva

Izvor:A1 Media centar

Predstavnici NUNS-a održali su 14. marta sastanak sa novinarima u Novom Pazaru na kojem se razgovaralo o otvorenosti pravosudnih organa, problemima sa kojima se susreću u komunikaciji sa institucijama, ali i o problemima u radu i iskustvima kada je u pitanju bezbednost novinara i funkcionisanje mehanizma kontakt tačaka i brzog postupanja u slučajevima učinjenim na štetu novinara.

 

Novinari su kao najveće probleme istakli nedovoljnu proaktivnost tužilaštava u davanju informacija, nedovoljnu ažuriranost sajtova ovih institucija, kao i mali broj saopštenja i odluka objavljenih na sajtu. Takođe, ukazali su da bi bilo od koristi da se organizuju povremene konferencije za štampu, da bi to olakšalo komunikaciju i jednoj i drugoj strani, kao i povremeni sastanci sa predstavnicima pravosuđa. Novinari su navodili iskustva u slučajevima ugrožavanja njihove bezbednosti, kao i neophodnost unapređenja celokupnog mehanizma. 

 

Takođe, predstavnici NUNS-a su se sastali sa Višom javnom tužiteljkom u Novom Pazaru Milenom Mrvić i Osnovnom javnom tužiteljkom u Novom Pazaru Azrom Fetahović i razgovarali o unapređenju komunikacije novinara i tužilaštava, kao i o bezbednosti novinara i postupanju tužilaštva u ovim predmetima kao i sa predstavnicima. Na sastanku su prezentovani rezultati istraživanja „Iskustvo i percepcije novinara o transparentnosti pravosuđa u Srbiji” koji pokazuju da je neophodno unaprediti komunikaciju i razumevanje između novinara i pravosuđa.

 

Istaknut je značaj uspostavljanja dobre komunikacije sa medijima kako bi se prenele tačne informacije, razgovaralo se o problemima u medijskom izveštavanju o pravosuđu, ali i o problemima sa kojima se novinari generalno susreću prilikom obraćanja pravosudnim institucijama. Predloženi su i drugi vidovi komunikacije putem konferencija za medije, kao i češće organizovanje sastanaka kako bi se uspostavilo veće razumevanje i poverenje, a predstavnici tužilaštva su istakli spremnost da se komunikacija poboljša i da se kroz naredne korake unapredi ta komunikacija. Posebno je istaknuta važnost teme bezbednosti novinara i hitnog postupanja u ovim predmetima, kao i problemi sa kojima se novinari susreću u toku sprovođenja krivičnog postupka.

 

Tagovi

Povezani tekstovi