NUNS organizuje seminar o profesionalnim, socijalnim i autorskim pravima samostalnih novinara

 


 


Seminari, koji će se održavati u prostorijama NUNS-a, biće podeljeni u dve tematske celine:


   1. Socijalno, zdravstveno i penziono osiguranje i novi poreski sistem (3. 04.2006.)

  2. Autorska prava (17. 04.2006.)

 


Predavači su izabrani na osnovu tema iz Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike, Zavoda za intelektualnu svojinu, a osim upoznavanja sa zakonskim okvirima, na oba seminara učestvovaće novinari koji će obraditi datu temu na osnovu ličnog iskustva.


 


Predavanja će se održavati od 10 do 18 časova sa jednočasovnom pauzom za ručak. Troškove puta za učesnike koji nisu iz Beograda snosi organizator.


 


Pozivamo sve zainteresovane samostalne novinare da se prijave za učešće na seminaru i to za seminar o doprinosima i porezima do 30. marta, a za  seminar o autorskim pravima do 10. aprila.


 


Broj učesnika je ograničen.


 


Kontakt osoba:


Dejan Kožul


[email protected]


011/334 32 55


064/211 73 85
 

Tagovi

Povezani tekstovi