NUNS zatražio sastanak s predsednikom i članovima odbora za kulturu i informisanje Skupštine Srbije

NUNS smatra da su odluke Saveta RRA u ozbiljnoj koliziji sa Zakonom o informisanju i da su njima prekršena osnovna prava na slobodu izražavanja. Skandalizovani smo potpunim ignorisanjem stavova medijskih asocijacija i stručnjaka za medije.


 


NUNS će u narednim danima sačiniti detaljnu analizu postupaka Saveta RRA i dostaviti je nadležnim organima u Srbiji, Savetu Evrope, OEBS-u, Međunarodnoj federaciji novinara (IFJ)  i drugim međunarodnim novinarskim asocijacijama.


 


Pozivamo sve novinarske asocijacije u Srbiji da se pridruže ovoj inicijativi.


 


 


                                                                                               


U Beogradu, 23.05.2006.godine


 

Tagovi

Povezani tekstovi