Obavezno ponovno žrebanje

Ovaj dogovor postigli su članovi Radiodifuznog saveta i predsednik republičkog parlamenta Predrag Marković. Na sastanku je dogovoreno da se izmenom Zakona o radiodifuziji otklone „uočene manjkavosti“. To će, po svemu sudeći, biti način da se ispravi prekršena izborna procedura u delu koji se odnosi na dužinu trajanja mandata članova, za šta krivicu snosi Skupština Srbije. Naime, zbog toga je funkcionisanje Saveta dovedeno u pitanje i pre nego što je ovo telo konstituisano.


Zakonom o radiodifuziji predviđeno je da se prilikom prvog izbora Saveta tri člana biraju na dve, a tri na četiri godine, a tri člana na šest godina. Procedura nalaže da dužinu mandata predsednik Skupštine žrebanjem odredi, pre njihovog izbora.


Međutim, „Iz šešira“ Predraga Markovića čak pet članova Saveta izvučenoi je za dvogodišnji, a samo jedan za šestogodišnji mandat. Tome je kumovalo i prethodna izmena Zakona o radiodifuziji, prema kojoj se broj ovlašćenih predlagača smanjio, a jednom od njih-Odboru za kulturu i informisanje data mogućnost da kandiduje čak tri člana. Zbog ovakvog rezultata žrebanja pojavile su se i sumnje da je bilo pokušaja zloupotrebe, kako bi se određeni mandati ograničili na samo dve godine.


U Republičkoj radiodifuznoj agenciji ističu da žrebanje mora što pre da se ponovi, ako Savet ne bi zbog grešaka Skupštine „vukao repove“ za sobom.I Udruženje novinara Srbije zatražilo je od republičkog parlamenta da se tvrdnje o zloupotrebi provere, kako bi se ili odagnala sumnja ili pronašli odgovorni za zloupotrebu.


S.Remić

Tagovi

Povezani tekstovi