Obesmišljeno sufinansiranje javnog interesa u medijima

„Bila je dobra ideja da se uredi medijsko tržište, ali danas svedočimo da je očigledno politička volja uticala da se ti zakoni ili neke njihove odredbe ili ne primenjuju uopšte ili se primenjuju na jedan krajnje izvitopereni način“, rekla je ona.

Na Istinomer forumu održanom u sredu uveče u Kragujevcu, ona je ocenila da, kada je reč o sufinansiranju medijskih sadržaja od javnog interesa, postoji „beskrajan potencijal“ vlasti na različitim nivoima da na svaki način obesmisle samu ideju projektnog sufinansiranja.

Stevanović je rekla i da je projektno sufinansiranje dovedeno u vezu sa privatizacijom, pa je stvorena pogrešna slika i kod medija i javnosti da sufinansiranje treba da zameni državno vlasništvo nad medijima.

„Projektno sufinansiranje zapravo nikada nije imalo nameru da zameni državno finansiranje i način na koji će mediji da prežive“, rekla je Stevanović.

Ona je navela da je uvedeno kao sistem koji će da omogući da se novcem građana finansiraju sadržaji koji su u javnom interesu – zajednice, određenih grupa, nacije, ali nisu komercijalno isplativi.

Stevanović je ocenila da danas projektno sufinansiranje služi svemu samo ne tome što mu je cilj.

„Naravno da je tome doprinela politička volja i potreba vlasti naročito na lokalnom nivou da zadrži svoje pipke uticaja na lokalne medije, ali isto tako, nažalost, i tržišna situacija u kojoj lokalni mediji teško dolaze do sredstva od reklama“, rekla je Stevanović.

Na Istinomer forumu u Kragujevcu sa temom „Lokalni mediji – u službi građana ili vlasti?“ je rečeno da ni svi u medijskoj zajednici nisu baš razumeli šta je javni interes, nisu bili dovoljno spremni i nisu imali jednake kapacitete.

Grad Kragujevac je naveden kao primer grada gde lokalna vlast nije u prethodne četiri godine ni raspisala konkurs za projektno sufinansiranje medijskih sadržaja od javnog interesa, ali da nije bilo nadzora kao ni sankcija za nepoštovanje zakona.

Stevanović je navela da postoje i drugi načini za dodelu sredstava medijima koji su po volji vlasti.U nekim gradovima se putem javnih nabavki nabavlja usluga informisanja i to najčešće o radu opštine.

„U tenderskoj dokumentaciji ponuđač budžetira – koliko košta vest, gostovanje, obaveštenje, čitanje saopštenja opštine i drugo“, rekla je Stevanović i ocenila da to od medija pravi oglasnu tablu lokalnih organa vlasti.

Stevanović je navela da postoje i „čuveni“ ugovori o praćenju koje najčešće sklapaju javna preduzeća i mediji koje bira vlast.

Afirmativnim izveštavanjem o radu tih preduzeća se mediji i u ovom slučaju pretvaraju u oglasne table, a novac svih gradjana se dodeljuje netransparentno i najčešće bez javnih konkursa i jasnih kriterijuma.

Stevanović je navela da se pojedinim medijima opraštaju „ozbiljna“ poreska dugovanja i po nepoznatim kriterijumima.

Ona je potvrdila da, s druge strane, nije bio sankcionisan nijedan prekršaj medija kome su date pare svih gradjana.

Ona je navela da je zabrinjavajuće i što se zapravo ne zna koliki je to novac koji je od strane javnih preduzeća dat lokalnim medijima u Srbiji i da je to kao „vreća bez dna“.

Brojna su, prema njenim rečima, i reklamiranja preduzeća koja su monopolisti a jasno je i čemu te reklame služe.

Tagovi

Povezani tekstovi