Objavljivanje fotomontaža u sredstvima informisanja je štetno

Informativni mediji koji u svom sadržaju koriste fotografiju kao informaciju, ne smeju menjati sadržaj uklapanjem dve ili više fotografija, jer  time menjaju istinu i dokumentarni kvalitet fotografije


Jedan od novijih primera je fotomontaža, objavljena 27.03.2006. godine  na naslovnoj strani dnevnog  lista „ Press“.


 Asocijacija medijskih fotografa smatra da objavljivanje fotomontaža na mestima  gde se u informativnim medijima očekuje dokumentarna fotografija, predstavlja  grubo kršenje etičkih principa na kojima dokumentarna fotografija i informisanje počivaju


Posto je suština dokumentarne fotografije informacija, intervencije na fotografiji ne smeju  menjati sadržaj, odnosno suštinu informacije, čime se  vrši dezinformisanje čitalaca.


U Beogradu: 6.04.2006.


Zvezdan Mančić
Koordinator Asocijacije medijskih fotografa NUNS-a


 


 

Tagovi

Povezani tekstovi