Odluka Suda časti NUNS-a o prijavi agencije Beta protiv agencije Tanjug

Sud časti odmah je došao do zaključka da spor u najvećoj meri ne spada u njegovu nadležnost, pošto je reč o sporu koji se odnosi na materiju autorskih prava, pa samim tim spada pre svega u nadležnost pravosuđa koje jedino može da odluči o meritumu stvari, to jest zaštiti autorskih i drugih pratećih prava agencije Beta (moguća materijalna šteta).
Međutim, pošto jednim svojim delom – po oceni ovog Suda – spor zadire i u vrednosti koje Nezavisno udruženje novinara Srbije i njegov Sud časti treba da štite, Sud časti donosi sledeće


MIŠLJENJE


Profesionalno je nekorektno i nadasve nekolegijalno koristiti se radom kolega novinara iz druge agencije i prodavati ga pretplatnicima kao svoj rad, što je – po dokaznoj dokumentaciji ponuđenoj iz agencije Beta – agencija Tanjug činila. Obe agencije posluju na komercijalnoj osnovi: prikupljaju, obrađuju i plasiraju informacije od javnog značaja svojim pretplatnicima, a zauzvrat im naplaćuju pretplatu. Nekorektno je nekolegijalno plasiranje agencijskih vesti bez pozivanja na izvor, tj. agenciju, a to je – nažalost – veoma česta, čak redovna pojava u mnogim medijima, štampanim i elektronskim, čak i ako su te vesti pribavljene na osnovu pretplate. Na oba načina nanosi se šteta novinarima koji su te vesti prikupili, obradili i objavili kroz agenciju za koju rade. Ta je šteta materijalne i moralne prirode: zarađuje se novac tuđim radom, a kolege se ponižavaju i ugrožava im se egzistencija – u krajnjoj liniji.
Utoliko ovaj spor zalazi u nadležnost Suda časti NUNS, jer se takvim postupcima narušavaju kolegijalnost, uzajamno poštovanje i međusobno uvažavanje kolega novinara, vrednosti koje smo dužni da održavamo, sprovodimo i poštujemo kao profesionalci koji žive od svog rada.
Sud časti NUNS sa žaljenjem konstatuje da je ovakva praksa postala zabrinjavajuće raširena i da agencija Beta, uostalom, nije jedina njena žrtva. Utoliko je važnije skrenuti pažnju profesionalne javnosti na ovaj problem.
Sud časti NUNS opominje, upozorava i savetuje sve kolege bez obzira pripadaju li ili ne novinarskim udruženjima da poštuju rad svojih kolega i da ga ne prisvajaju i prodaju kao svoj.
Sud časti NUNS upućuje novinsku agenciju Beta da zatraži pravnu pomoć advokata specijalizovanih za zaštitu autorskih prava ako smatra da joj je naneta šteta koja opravdava sudski spor.


Za Sud časti NUNS:
Miloš Vasić, potpredsednik
Petar Janjatović, Imre Sabo i Tatjana Tagirov, članoviU Beogradu, 29. avgusta 2008.


Dostaviti: Novinskim agencijama Beta i Tanjug, Izvršnom odboru NUNS i javnosti

Tagovi

Povezani tekstovi