Održan seminar: „Kolektivno pregovaranje i privatizacija medija“

U nastojanju da se pruži kvalitetan odgovor na pomenuta pitanja i usvoje jasni zaključci, program seminara je obuhvatio sledeće teme:


 


*      Specifičnosti organizovanja i delovanja sindikata u medijima;


*      Radno-pravno zakonodavstvo i analiza primera kršenja radih i sindikalnih prava u medijima u Srbiji;


*      Kolektivno pregovaranje i kolektivni ugovori u medijima (zakonske osnove, specifičnosti pojedinih odredbi kolektivnih ugovora u medijima, strategija i taktike pregovaranja);


*      Privatizacija u medijima (zakonske osnove, modeli privatizacije, Zakon o radiodifuziji i Zakon o informisanju, uloga sindikata u procesu privatizacije).


 


            Svim učesnicima, uz program seminara, podeljen je materijal koji je obuhvatio: Priručnik za kolektivno pregovaranje, Istraživanje o najboljoj evropskoj praksi radnih uslova novinara i Vodič za privatizaciju u medijima. Uvodničari za pojedine teme su bili eksperti za radno pravo i privatizaciju UGS Nezavisnost (Miodrag Ribarić i Zoran Ristić), Dragan Milanović, potpredsednik GS medija Nezavisnost i Dragan Bosiljkić, direktor sektora za privatizaciju medija u Agenciji za privatizaciju R. Srbije, a naročita pažnja tokom njihovih izlaganja i diskusije, koja je u većem delu održavanja seminara dominirala, posvećena je položaju lokalnih medija u Srbiji.


            Na seminaru su jednoglasno podržani sledeći zaključci (i upućeni svim medijskim kućama u ovom regionu):


              UGS Nezavisnost, GS medija Nezavisnost i NUNS se zalažu za efikasnu, transparentnu i socijalno pravičnu privatizaciju medija. Niti jedan medij ne sme da bude privatizovan kao da je reč o nekakvoj kovačnici ili fabrici konzervi. Mediji privatizovani sa takvim pristupom jedino mogu da završe u taboru žute štampe, budu ekonomski efikasni, ali i generatori kulturne, političke, socijalne i moralne degeneracije društva. 


              GS medija Nezavisnost i NUNS će se zalagati da svojim zajedničkim delovanjem (na principu solidarnosti) dobiju podršku svih progresivnih, demokratskih snaga u Srbiji, da se u procesu privatizacije lokalnih medija utvrdi jedan nacionalni standard vrednovanja tih medija prema kriterijumu prava građana na profesionalno, nepristrasno informisanje, a tek onda prema drugim kriterijima, uključujući i ekonomski.


            Konačno, učesnici seminara zaključuju da je neodrživo da se zarad i u ime privatizacije okrnji ili uruši jedan od najvažnijih stubova demokratije – slobodni mediji. Tržišna ekonomija bez demokratskog uređenja društva, a to bi bilo bez slobodnih medija, uslov je za uspostavljanje autoritarnosti prvo tržišta, a potom i politike i, na kraju, kao neizbežan ishod, došao bi kraj naše profesije.


              Razgovori sa učesnicima, njihovi komentari, pitanja, razmišljanja, sugestije…, upućuju na zaključak da je ovaj seminar za njih bio jako koristan i da bi seminar sličnog tipa trebalo organizovati za lokalne medije u drugim regionima Srbije.


 


Granski sindikat medija „Nezavisnost“


 


 


                                                                             

Tagovi

Povezani tekstovi