OEBS: Pad profesionalnih standarda na nacionalnim televizijama u Srbiji

„Izradili ste kompleksnu i sveobuhvatnu analizu sadržaja informativnih programa televizija sa nacionalnim pokrivanjem u Srbiji. Mi smo rado podržali proces koji se uklapa u primenu Medijske strategije“, rekao je Oricio.

Medijska strategija je usvojena krajem januara, posle dugog i ne tako lakog procesa i mi je vidimo kao glavni instrument za stvaranje zdravog medijskog okruženja, konstatovao je on.

Oricio je rekao da je sada glavni izazov za sve učesnike primena tog strateškog dokumenta, kao i usvajanje Akcionog plana koji bi trebalo da ponudi konkretna rešenja i vremenski okvir za zakonodavne izmenu u skladu sa indikatorima koji su dati u strategiji.

Predstavnik Asocijacije nezavisnih elektronskih medija (ANEM) Veran Matić rekao je da se radi na pripremi Akcionog plana za primenu Medijske strategije, kako bi se posao završio do izbora i potom novi mandat vlade počeo dograđivanjem medijskog zakonodavstva.

Matić je rekao da analiza dolazi u pravo vreme, posebno kada Regulatorno telo za elektronske medije nije donelo obavezno uputstvo za ponašanje komercijalnih medija tokom izborne kampanje, a i oni koriste nacionalne resurse za svoj rad.

Profesorka Dubravka Valić Nedeljković, ispred Novosadske novinarske škole, rekla je da se radi o trećem
predstavljanju, posle Novog Sada i Niša, analize sadržaja informativnih programa televizija sa nacionalnim pokrivanjem u Srbiji.

Tagovi

Povezani tekstovi