OEBS: Savet RRA mora da poštuje odluke suda

Naime, Misija OEBS saopštila je juče da je zabrinuta zbog politike izdavanja dozvola Saveta RRA i zatražila od tog tela da poštuje nacionalne zakone, međunarodne standarde i odluke Vrhovnog suda.


„Misija OEBS u SCG alarmirana je nedavnim aktivnostima Saveta RRA“, navodi se u saopštenju i dodaje da, iako OEBS smatra da nezavisnom regulatornom telu treba poveriti ovlašćenja za izdavanje dozvola, Savet RRA mora da poštuje propise i odluke suda.


– Privremeno ukidanje dozvole za emitovanje (BK Televiziji), za koje je pitanje da li je osnovano, te de fakto nastavak ukidanja uprkos odluci Vrhovnog suda, vrlo su zabrinjavajući. Svaka proizvoljna aktivnost preduzeta da ograniči ili onemogući pravo na slobodu izražavanja i slobodu medija neprihvatljiva je, ocenjuje Misija OEBS.
Misija je, kako se dodaje, zabrinuta zbog prenagljene odluke Saveta RRA da odbije žalbe nezadovoljnih podnosilaca prijava na javnom tenderu za nacionalne dozvole za emitovanje, smatrajući da te žalbe možda nisu bile dovoljno razmotrene. U saopštenju se navodi i da su nedavne odluke o izdavanju dozvola za emitovanje od velikog značaja za javnost u Srbiji i da bilo kakva pravna ili proceduralna greška u tom procesu može imati veoma ozbiljne posledice.
– Misija OEBS deli zabrinutost koju su nezavisni eksperti i profesionalna udruženja izrazili u vezi s pristrasnom ili neispravnom primenom pravila i kriterijuma na osnovu kojih je odlučivano o izdavanju dozvola za emitovanje. Ove odluke se sada razmatraju na sudu i vladavina prava mora da prevagne, naglašava se u saopštenju.
Dodaje se i da bi bilo izuzetno štetno za Srbiju da se u bilo kojem slučaju u potpunosti ne poštuju srpsko zakonodavstvo, Evropska konvencija o ljudskim pravima i relevantna međunarodna sudska praksa u vezi sa izdavanjem dozvola za emitovanje. „I konačno, Savet RRA mora da odgovara društvu u Srbiji, u čije ime sprovodi izdavanje dozvola za komercijalne emitere“, ocenjuje Misija OEBS u SCG.


 R. D.

Tagovi

Povezani tekstovi